logo nhat lam NHẬT LAM LẤY UY TÍN LÀM NỀN TẢNG CỐT LÕI XÂY DỰNG THƯƠNG HIỆU, MỖI NGÔI NHÀ LÀ TÂM HUYẾT, NỖ LỰC MANG ĐẾN AN TÂM CHO QUÝ KHÁCH
Trang chủ Phong thủy Xem Tuổi Xây Nhà Hợp Năm 2024

Xem Tuổi Xây Nhà Hợp Năm 2024

Xem tuổi xây nhà dựa trên [03 yếu tố] chính đó Kim Lâu – Hoang Ốc – Tam Tai. Kiến Trúc Nhật Lam hướng dẫn các bạn tự xem tuổi xây nhà và giúp các bạn chọn các tuổi xây nhà hợp năm 2024


Cách xem tuổi xây nhà

Cách xem tuổi xây nhà, là xem tuổi người đứng ra cúng động thổ khởi công công trình. Việc chọn người đứng cúng cần xem tuổi năm nay xây nhà được hay không, nếu không đươc thì không nên cúng, nếu không được tuổi kể cả xây nhà cho thuê cũng không nên cúng. 03 vấn đề  cốt lõi sau bạn cần lưu ý:

 • Một là, năm nay xây nhà tuổi bạn có bị hạn Tam Tai hay không
 • Hai là, xem năm xây nhà tuổi bạn có bị hạn Hoang ốc hay không
 • Ba là, xem năm xây nhà tuổi bạn có bị phạm Kim Lâu không

Cách chọn năm xây nhà theo cách Tính Năm Kim Lâu

Cách tính năm Kim Lâu theo trong Kim Oanh Ký của cố soạn giả Thái Kim Oanh.

Tính Kim Lâu trước 50 Tuổi
Khẩu quyết: Khôn – Đoài – Càn – Khảm – Cấn – Chấn – Tốn – Ly


Tính Kim Lâu sau 50 tuổi. (Tính từ 50 trở đi).
Khấu quyết: Trung cung – Cấn – Chấn – Tốn – Ly – Khôn – Đoài – Càn – Khảm

TUỔI LÀM NHÀ
TUỔI LÀM NHÀ

Ý nghĩa
Phạm cung Khôn: Nhất Kim lâu Thân: Chính kỵ nhất.
Phạm cung Càn: Nhị Kim Lâu Thê: kỵ người vợ.
Phạm cung Cấn: Tam Kim Lâu Tử: kỵ cho con cái
Phạm cung Tốn: Tứ Kim Lâu lục Súc: kỵ súc vật nuôi

Cách Tính Kim Lâu
Cách Tính Kim Lâu

Cách chọn tuổi làm nhà tốt theo cách Tính Năm Hoang Ốc

Công thức Hoang ốc tính theo số tuổi của chủ nhân tại thời điểm muốn xây dựng, tu tạo.

Từ năm muốn xây cất, tính lui về năm sanh âm lịch để tìm số tuổi.

Số tuổi chẵn khởi tại vị trí (A) 10,(B) 20, (C) 30, (D) 40, 50, 60.

Quá 60 thì tại A = 70, tại B = 80, nhưng thường ở tuổi quá cao thì ít ai phải xây dựng.

Tại ANhứt kiết

Tại B Nhì nghi
TạiCTam địa sát
Tại DTứ tấn tài
Tại ENgũ thọ tử
Tại FLục hoang ốc

Cách tính Hoang Ốc
Cách tính Hoang Ốc

Ý nghĩa :
Nhứt kiết an cư thông vạn sự
Nhì nghi tấn thất đại sanh tài
Tam địa sát nhơn do giai đắc bệnh (Sát nhân là bị bệnh)
Tứ tấn tài chi phước lộc lai
Ngũ thọ tử ly thân phòng tử biệt
Lục hoang ốc tạo gia bất khả thành

Đối với số tuổi lẻ ngoài 10, ngoài 20, ngoài 30, ngoài 40, ngoài 50, ngoài 60 thì khởi từ hàng chục đó, theo chiều kim đồng hồ với mỗi lóng tay một tuổi cho đến số tuổi xây dựng. Chỗ dừng gặp phải A, B, C, D, E, F có ý nghĩa tại đó

Chọn tuổi xây nhà cần tránh năm Tam Tai

Mỗi người, cứ 9 năm lại gặp 3 năm tam tai (nghĩa là trong 12 bị mất hết 3 năm xấu). Mỗi lần gặp những năm tam tai, ta sẽ bị nhiều sự rắc rối thật đáng lo ngại: hoặc chết chóc hoặc tù đày hoặc bịnh tật hoặc hao tài tốn của, làm ăn thất bại cho đến việc cất nhà, gả cưới cũng không được. Muốn biết những năm nào bị Tam tai, lưu ý xem bảng dưới đây:

Nhóm Tuổi Năm Tam Tai
Thân, Tý, Thìn Dần-Mẹo-Thìn
Nhóm Tuổi Năm Tam Tai
Tỵ, Dậu, Sửu Hợi -Tý-Sửu
Nhóm Tuổi Năm Tam Tai
Dần, Ngọ, Tuất Thân-Dậu-Tuất
Nhóm Tuổi Năm Tam Tai
Hợi, Mẹo, Mùi Tỵ-Ngọ-Mùi

Các tuổi làm nhà tốt không phạm Kim lâu, Hoang ốc

Các tuổi không phạm kim lâu

Độ tuổi Tuổi không bị Kim lâu
19-30 19, 20, 22, (25), 26,   28
30-40 31, (34), 35, 37
40-50 40, (43), 44, 46
50-60 52, (53), 58
60-70 61, (62), 67
70-80 70, (71), 76

Các tuổi không cần coi Kim Lâu

Mách nhỏ cùng Bạn:Tám tuổi sau không cần coi Kim Lâu chỉ coi Hoang Ốc
Kỷ Sửu (1949) – Tân Sửu (1961)
Kỷ Mùi (1979) – Tân Mùi (1931)
Canh Dần (1950) – Canh Thân (1980)
Nhâm Dần (1962) – Nhâm Thân (1992)

Các tuổi làm nhà bị Kim Lâu nhưng vẫn làm được

Các tuổi còn lại kết hợp cả Kim Lâu và Hoang Ốc (Ghi chú các tuổi bị Kim Lâu Lục súc 25, 34,43, 53, 62, 71 nếu gia chủ không chăn nuôi thì vẫn làm nhà được)

Các tuổi không phạm hoang ốc

Độ tuổi Tuổi không bị Hoang Ốc
19-30 19, 20, 22, 25, 26, 28
30-40 31, 34, 35, 37
40-50 40, 43, 44, 46
50-60 52, 53, 55, 58, 59
60-70 61, 62, 64, 67, 68
70-80 70 ,71 ,73 , 76

Các tuổi không phạm cả [ Kim lâu &hoang ốc ]

Độ tuổi Tuổi vừa không bị Kim lâu và Hoang Ốc
19-30 19,20,22,26,28
30-40 31, 35, 37
40-50 40, 44, 46
50-60 52, 55, 58
60-70 61, 67
70-80 70, 76

Xem Tuổi Xây Nhà Hợp Năm 2024

Nhóm sinh năm 1940 đến 1959: 1949: 76 tuổi – Kỷ Sửu,1955: 70 tuổi – Ất Mùi không bị kim lâu & hoang ốc

Năm sinh Tuổi Địa chi
1940 85 Thìn
1941 84 Tỵ
1942 83 Ngọ
1943 82 Mùi
1944 81 Thân
1945 80 Dậu
1946 79 Tuất
1947 78 Hợi
1948 77
1949 76 Sửu*
1950 75 Dần
1951 74 Mẹo
1952 73 Thìn
Tỵ
1954 71 Ngọ
1955 70 Mùi*
1956 69 Thân
Dậu
1958 67 Tuất*
1959 66 Hợi

Nhóm sinh năm 1960 đến 1979:  1967: 58 tuổi – Đinh Mùi; 1973: 52 tuổi – Quý Sửu;  1979: 46 tuổi – Kỷ Mùi không bị kim lâu & hoang ốc

Năm sinh Tuổi Địa chi
1960 65
64 Sửu
1962 63 Dần
1963 62 Mẹo
1964 61 Thìn
60 Tỵ
1966 59 Ngọ
1967 58 Mùi*
1968 57 Thân
56 Dậu
1970 55 Tuất*
1971 54 Hợi
1972 53
1973 52 Sửu*
1974 51 Dần
1975 50 Mẹo
1976 49 Thìn
48 Tỵ
1978 47 Ngọ
1979 46 Mùi*

Nhóm sinh năm 1980 đến 2007:   1981: 46 tuổi – Tân Dậu; 1985: 40 tuổi – Ất Sửu; 1990: 35 tuổi- Canh Ngọ; 1994: 31 tuổi – Giáp Tuất; 1997: 28 tuổi – Đinh Sửu; 1999: 26 tuổi – Kỷ Mẹo; 2003: 22 tuổi – Nhâm Mùi; 2005: 20 tuổi – Ất Dậu; 2006: 19 tuổi Bính Tuất không bị kim lâu & hoang ốc

Năm sinh Tuổi Địa chi
1980 45 Thân
1981 46 Dậu*
1982 43 Tuất
1983 42 Hợi
1984 41
1985 40 Sửu*
1986 39 Dần
1987 38 Mẹo
1988 37 Thìn
1989 36 Tỵ
1990 35 Ngọ*
1991 34 Mùi
1992 33 Thân
1993 32 Dậu
1994 31 Tuất*
1995 30 Hợi
1996 29
1997 28 Sửu*
1998 27 Dần
1999 26 Mẹo*
2000 25 Thìn
2001 24 Tỵ
2002 23 Ngọ
2003 22 Mùi*
2004 21 Thân
2005 20 Dậu*
2006 19 Tuất*
2007 18 Hợi

Chúc Quý khách trong Top14 tuổi xây nhà đẹp năm 2024 xây nhà gặp nhiều may mắn và thành công !!!

Xem tuổi làm nhà năm 2019

Xin mời Quý vị xem bảng tra tuổi xây nhà hợp phong thủy

Cách tính tuổi xây nhà năm  2019
Năm sinh Tuổi Năm sinh Tuổi Năm sinh Tuổi
1940 80 1961 59 1980 40
1941 79 1962(Nhâm Dần) 58 1981 39
1942 78 1963 57 1982 38
1943 77 1964 56 1983 (Quý Hợi) 37
1944 (Giáp Thân) 76 1965 55 1984 36
1945 75 1966 54 1985 35
1946 74 1967 53 1986 34
1947 73 1968(Mậu Thân) 52 1987 33
1948 72 1969 51 1988 32
1949 71 1970 50 1989 31
1950 (Canh Dần) 70 1971 49 1990 30
1951 69 1972 48 1991(Tân Mùi) 29
1952 68 1973 47 1992 28
1953 67 1974 46 1993 27
1954 66 1975 45 1994 26
1955 65 1976(Bính Thìn) 44 1995 25
1956 64 1977 43 1996 24
1957 63 1978 42 1997 23
1958 62 1979 41 1998(Mậu Dần) 22
1959 (Kỷ Hợi) 61 1980(Canh Thân) 40 1999 21
1960 60 1981 39 2000(Canh Thìn) 20

Xem tuổi làm nhà năm 2019, năm Kỷ Hợi:

Tuổi bị Tam tai: Tỵ (1953, 1965,1977,1989), Dậu(1981, 1993,1969, 1957), Sửu(1949,1961,1973, 1985, 1997) phạm Tam tai cần tránh đúng ra cúng làm nhà

Các tuổi không bị kim lâu, Hoang ốc, tam tai

Năm Tuổi không bị Kim lâu Tuổi không bị Hoang Ốc Tam Tai Chọn
19-30 19, 20, 22, (25), 26,   28 19, 20, 22, 25, 26, 28  27,23 19, 20, 22,26, 29
30-40 31, (34), 35, 37 31, 34, 35, 37  39,35,31 37
40-50 40, (43), 44, 46 40, 43, 44, 46  47,43 40,44,46
50-60 52, (53), 58 52, 53, 55, 58, 59  59,55,51 52,58
60-70 61, (62), 67 61, 62, 64, 67, 68  67,63 61
70-80 70, (71), 76 70 ,71 ,73 , 76  71 70,76

Sau khi loại trừ kim lâu, hoang ốc, tam tai. Tuổi xây nhà năm 2019 bao gồm các tuổi sau tính theo âm lịch: 20 tuổi: 2000(Canh Thìn), 22 tuổi: 1998(Mậu Dần),26 tuổi: 1994 Giáp Tuất , 29 tuổi: 1991(Tân Mùi),37 tuổi 1983(Quý Hợi),40 tuổi: 1980(Canh Thân),44 tuổi : 1976(Bính Thìn),52 tuổi:1968(Mậu Thân),58 tuổi 1962(Nhâm Dần),61 tuổi 1959 (Kỷ Hợi),70 tuổi  1950 (Canh Dần),76 tuổi: 1944 (Giáp Thân)

Các chuyên đề phong thủy xây nhà đặc sắc


Từ khóa tìm kiếm xem tuổi xây nhà 2019: 
xem tuoi lam nha 2019, xem tuổi làm nhà năm 2019,xem tuoi lam nha 2019,xem tuổi làm nhà năm 2019,xem tuổi xây nhà năm 2019, tuoi lam nha dep nhat, xem tuoi sua nha,xem ngày làm nhà, Tư vấn chọn tuổi xây nhà, chọn tuổi cất nhà, tuổi nào hợp phong thủy,xem tuổi xây nhà 2019, xem tuổi làm nhà năm 2019 cho người sinh năm  

Nguồn: Thiết kế xây dựng Nhật Lam

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT

Bình luận gần đây (3 bình luận)

Comments are closed.

Bài viết liên quan

Xem Ngày Khởi Công Xây Dựng Nhà Theo Tuổi

Xem Ngày Khởi Công Xây Dựng Nhà Theo Tuổi

Xem ngày khởi công xây dựng theo quan niệm cổ truyền, việc chọn ngày phù hợp dựa trên tuổi của bạn và năm, tháng, ngày,...

Xem chi tiết
Xem Ngày Động Thổ Tốt Năm 2024

Xem Ngày Động Thổ Tốt Năm 2024

Việc xem ngày động thổ là việc khởi đầu cho việc xây dựng ngôi nhà. Loại trừ 10 yếu tố ngày xấu như: Ngày xung...

Xem chi tiết
PHONG THỦY CẦU THANG, BẬC THANG

PHONG THỦY CẦU THANG, BẬC THANG

PHONG THỦY CẦU THANG Phong thủy cầu thang là một trong các yếu tố liên quan đến phong thủy ngôi nhà sau các yếu tố:...

Xem chi tiết
Xây nhà tuổi Kỷ Dậu như thế nào để hợp phong thủy?

Xây nhà tuổi Kỷ Dậu như thế nào để hợp phong thủy?

Xây nhà tuổi Kỷ Dậu như thế nào để hợp phong thủy? Phong thủy nhà ở mang ý nghĩa rất lớn đối với tài vận...

Xem chi tiết
Phong thủy xây nhà tuổi Mậu Thân

Phong thủy xây nhà tuổi Mậu Thân

Phong thủy xây nhà tuổi Mậu Thân Các cụ đã nói “Tuổi thân thì mặc tuổi thân, sinh vào giờ dần thì sướng như tiên”....

Xem chi tiết
Xem phong thủy xây nhà tuổi Đinh Mùi

Xem phong thủy xây nhà tuổi Đinh Mùi

Xem phong thủy xây nhà tuổi Đinh Mùi Chắc hẳn ai trong chúng ta cũng luôn ước ao sở hữu một căn nhà của riêng...

Xem chi tiết
Chọn hướng xây nhà tuổi Bính Ngọ làm ăn phát đạt

Chọn hướng xây nhà tuổi Bính Ngọ làm ăn phát đạt

Chọn hướng xây nhà tuổi Bính Ngọ làm ăn phát đạt Ông cha ta thường quan niệm “An cư mới lạc nghiệp”, Thế nên chuyện...

Xem chi tiết
Tư vấn phong thủy xây nhà tuổi Ất Tỵ

Tư vấn phong thủy xây nhà tuổi Ất Tỵ

Tư vấn phong thủy xây nhà tuổi Ất Tỵ Xây nhà là một trong những việc quan trọng của đời người. Thế nên, ngoài việc...

Xem chi tiết
Xây nhà tuổi Giáp Thìn đúng phong thủy bạn đã biết chưa?

Xây nhà tuổi Giáp Thìn đúng phong thủy bạn đã biết chưa?

Xây nhà tuổi Giáp Thìn đúng phong thủy bạn đã biết chưa? Đối với người Việt Nam ngôi nhà không đơn giản là nơi che...

Xem chi tiết
Xem ngày xây nhà tuổi Nhâm Dần

Xem ngày xây nhà tuổi Nhâm Dần

Xem ngày xây nhà tuổi Nhâm Dần Quan niệm “Có thờ có thiêng, có kiêng có lành” dường như đã in sâu vào tiềm thức...

Xem chi tiết
Xem hướng xây nhà tuổi Tân sửu

Xem hướng xây nhà tuổi Tân sửu

Xem hướng xây nhà tuổi Tân sửu Ông bà có câu “Thiên thời, địa lợi, nhân hòa” để chỉ 3 yếu tố quan trọng khu...

Xem chi tiết
Phong thủy xây nhà tuổi Canh Tý

Phong thủy xây nhà tuổi Canh Tý

Phong thủy xây nhà tuổi Canh Tý Bạn sinh năm Canh Tý. Bạn muốn xem phong thủy xây nhà để làm ăn lên như diều...

Xem chi tiết
Xem ngày xây nhà tuổi Quý Sửu

Xem ngày xây nhà tuổi Quý Sửu

Xem ngày xây nhà tuổi  Quý Sửu Các cụ có câu “Lấy vợ xem tuổi đàn bà, làm nhà xem tuổi đàn ông”. Thế nên,...

Xem chi tiết
Xây nhà tuổi Quý Mão(Quý Mẹo) [05 yếu tố chính]

Xây nhà tuổi Quý Mão(Quý Mẹo) [05 yếu tố chính]

Tư vấn phong thủy Xây nhà tuổi Quý Mão Phong thủy nhà ở là một trong những vấn đề rất quan trọng ảnh hưởng đến...

Xem chi tiết
Ngày xấu cần tránh trong năm

Ngày xấu cần tránh trong năm

Ngày xấu cần tránh trong năm Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về các ngày xấu cần tránh trong năm. Việc loại...

Xem chi tiết


DỰ ÁN TIÊU BIỂU

LOẠI NHÀ Ở – LOẠI NHÀ Ở KẾT HỢP KINH DOANH – LOẠI NHÀ KINH DOANH

CẢM NHẬN KHÁCH HÀNG

CẢM NHẬN CỦA KHÁCH HÀNG VỀ DỊCH VỤ CỦA NHẬT LAM

PHỎNG VẤN ÔNG ĐỨC TRÍ – KDC PHÚ NHUẬN – P.THỚI AN – Q12 – TP.HCM
 • PHỎNG VẤN ÔNG ĐỨC TRÍ – KDC PHÚ NHUẬN – P.THỚI AN – Q12 – TP.HCM

  PHỎNG VẤN ÔNG ĐỨC TRÍ – KDC PHÚ NHUẬN – P.THỚI AN – Q12 – TP.HCM

 • ÔNG HUY DU – PHÚ CƯỜNG BUILDING – 197 HOÀNG HOA THÁM – Q.TÂN BÌNH

  ÔNG HUY DU – PHÚ CƯỜNG BUILDING – 197 HOÀNG HOA THÁM – Q.TÂN BÌNH

 • ANH VINH-CHỊ ĐIỆP-U16-ĐƯỜNG 2C-P.AN LAC-BÌNH TÂN

  ANH VINH-CHỊ ĐIỆP-U16-ĐƯỜNG 2C-P.AN LAC-BÌNH TÂN

 • ANH PHƯƠNG | STARVIS BUILDING BÙI THỊ XUÂN- QUẬN TÂN BÌNH

  ANH PHƯƠNG | STARVIS BUILDING BÙI THỊ XUÂN- QUẬN TÂN BÌNH

 • ANH LÂM | KDC ĐẠT GIA – ĐƯỜNG SONG HÀNH -TÂN XUÂN – HÓC MÔN | XÂY NHÀ TRỌN GÓI

  ANH LÂM | KDC ĐẠT GIA – ĐƯỜNG SONG HÀNH -TÂN XUÂN – HÓC MÔN | XÂY NHÀ TRỌN GÓI

TIỆN ÍCH PHÁP LÝ

TRA CỨU PHÁP LÝ LIÊN QUAN ĐẾN VẤN ĐỀ NHÀ Ở

 • Công cụ tiện ích pháp lý được căn cứ Phụ lục 18 Quyết định 56/2021/QĐ-UB của UBND Thành phố Hồ Chí Minh.
 • Công cụ tính toán, tra cứu tự động 8 mục liên quan đến bản vẽ cấp phép xây dựng.
 • Ngoài các nội dung trên Quý khách nghiên cúu thêm Quyết định 56/2021/QĐ-UB của UBND Thành phố Hồ Chí Minh.
 • Chân thành cám ơn quý khách !

YẾU TỐ TĂNG THÊM CHIỀU CAO TẦNG

BỔ SUNG THÊM TIỆN TÍCH PHÁP LÝ- THEO PHỤ LỤC 02 QUYẾT ĐỊNH 56/2021/QĐ-UB CỦA UBND TP. HCM

TIỆN ÍCH TÍNH GIÁ XÂY DỰNG SƠ BỘ

GIÚP QUÝ KHÁCH TỰ ƯỚC LƯỢNG CHI PHÍ XÂY NHÀ NHANH NHẤT

 • Công cụ tính giá xây dựng sơ bộ, giúp quý khách dự kiến chi phí xây nhà nhanh chóng và đơn giản nhất.
 • Quý khách vui lòng liên hệ Hotline 0989 013 033 để được tư vấn từ chuyên gia nhận bảng dự toán chính xác nhất từ tính năng chuyên nghiệp.
 • Chân thành cám ơn quý khách !
Tính giá xây dựng nhà trọn gói, phần thô online tự động