logo nhat lam NHẬT LAM LẤY UY TÍN LÀM NỀN TẢNG CỐT LÕI XÂY DỰNG THƯƠNG HIỆU, MỖI NGÔI NHÀ LÀ TÂM HUYẾT, NỖ LỰC MANG ĐẾN AN TÂM CHO QUÝ KHÁCH
Trang chủ Phong thủy Xem Ngày Động Thổ Tốt Năm 2024

Xem Ngày Động Thổ Tốt Năm 2024

Việc xem ngày động thổ là việc khởi đầu cho việc xây dựng ngôi nhà. Loại trừ 10 yếu tố ngày xấu như: Ngày xung bổn mạng, ngày tứ ly, ngày tứ tuyệt, tứ quý kỵ, ngày nguyệt kỵ, ngày tam nương, ngày tam cường, ngày tam sa sát, ngày kim thần thất sát, ngày không vong, hung bạch nhật, và ngày sát chủ. Chọn ngày động thổ tốt mang lại an tâm, may mắn, tài lộc là mong muốn của mọi gia chủ


Xem Ngày Động Thổ Năm 2024 

Xây Dựng Nhật Lam kết hợp với nguyên tắc “Trực ngày” từ sách “Đổng Công Trạch Yếu Tuyển Dụng” của Đổng Trọng Thư, và đã loại trừ yếu tố ngày xấu và lập sẵn ngày động thổ tốt năm 2024 cho từng tháng để dễ theo dõi, tránh nhầm lẫn

Xem ngày động thổ

 

Xem Ngày Động Thổ Các Tháng Mùa Xuân Năm 2024 

Ngày Động Thổ Tốt Tháng 1-2024

NGÀY ĐỘNG THỔ THÁNG GIÊNG 2024
Tháng Ngày động thổ tốt
Tháng Giêng 15 âm lịch
Ngày 24/2 Dương lịch
Ngày thứ Bảy
Can Chi: Mậu Ngọ
Ngũ Hành: Hoả
Nhị Thập Bát Tú: Vị
Trực: Định
Tuổi Xung: Mậu Ngọ, Nhâm Ngọ, Mậu Tý, Nhâm Tý

Ngày Động Thổ Tốt Tháng 2-2024

Tháng 2 âm lịch năm 2024 chỉ có 03 ngày động thổ tốt

NGÀY ĐỘNG THỔ THÁNG 2 – 2024
Tháng Ngày động thổ tốt
Tháng 2 12 âm lịch
Ngày 21/3 Dương lịch
Ngày thứ năm
Can Chi: Giáp Thân
Ngũ Hành: Thuỷ
Nhị Thập Bát Tú: Khuê
Trực: Chấp
Tuổi Xung: Giáp Thân, Mậu Thân, Giáp Dần, Mậu Dần
Tháng 2 15 âm lịch
Ngày 24/3 Dương lịch
Ngày chủ nhật
Can Chi: Đinh Hợi
Ngũ Hành: Thổ
Nhị Thập Bát Tú: Mão
Trực: Thành
Tuổi Xung: Đinh Hợi. Đinh Tỵ, Tân Hợi, Tân Tỵ
Tháng 2 24 âm lịch
Ngày 2/4 Dương lịch
Ngày thứ ba
Can Chi: Bính Thân
Ngũ Hành: Hoả
Nhị Thập Bát Tú: Dực
Trực: Chấp
Tuổi Xung: Bính Thanh, Bính Dần, Canh Thân, Canh Dần

Ngày Động Thổ Tốt Tháng 3-2024

Tháng 3 âm lịch năm 2024 chỉ có 03 ngày động thổ tốt

NGÀY ĐỘNG THỔ THÁNG 3 – 2024
Tháng Ngày tốt
Tháng 3 10 âm lịch
Ngày 18/4 Dương lịch
Ngày thứ năm
Can Chi: Nhâm Tý
Ngũ Hành: Mộc
Nhị Thập Bát Tú: Khuê
Trực: Thành
Tuổi Xung: Nhâm Tý, Nhâm Ngọ, Bính Tý, Bính Ngọ
Tháng 3 19 âm lịch
Ngày 27/4 Dương lịch
Ngày thứ bảy
Can Chi: Tân Dậu
Ngũ Hành: Mộc
Nhị Thập Bát Tú: Liễu
Trực: Chấp
Tuổi Xung: Tân Dậu, Tân Mão, Ất Dậu, Ất Mão

Xem Ngày Động Thổ Các Tháng Mùa Hạ Năm 2024 

Ngày Động Thổ Tốt Tháng 4-2024

Tháng 4 âm lịch năm 2024 chỉ có 02 ngày động thổ tốt

NGÀY ĐỘNG THỔ THÁNG 4 – 2024
Tháng Ngày động thổ tốt
Tháng 4 11 âm lịch
Ngày 18/5 Dương lịch
Ngày thứ bảy
Can Chi: Nhâm Ngọ
Ngũ Hành: Mộc
Nhị Thập Bát Tú: Vị
Trực: Trừ
Tuổi Xung: Nhâm Tý, Nhâm Ngọ, Bính Tý, Bính Ngọ
Tháng 4 17âm lịch
Ngày 24/5 Dương lịch
Ngày thứ 6
Can Chi: Mậu Tý
Ngũ Hành: Hoả
Nhị Thập Bát Tú: Quỷ
Trực: Nguy
Tuổi Xung: Mậu Tý, Mậu Ngọ, Nhâm Tý, Nhâm Ngọ

Ngày Động Thổ Tốt  Tháng 5-2024

Tháng 5 âm lịch năm 2024 chỉ có 05 ngày động thổ tốt

NGÀY ĐỘNG THỔ THÁNG 5 – 2024
Tháng Ngày động thổ tốt
Tháng 5 4 âm lịch
Ngày 9/6 Dương lịch
Ngày CN
Can Chi: Giáp Thìn
Ngũ Hành: Hoả
Nhị Thập Bát Tú: Hư
Trực: Khai
Tuổi Xung: Nhâm Dần, Nhâm Thân, Bính Dần, Bính Thân
Tháng 5 11 âm lịch
Ngày 16/6 Dương lịch
Ngày CN
Can Chi: Tân Hợi
Ngũ Hành: Kim
Nhị Thập Bát Tú: Mão
Trực: Chấp
Tuổi Xung: Tân Hợi, Tân Tỵ, Ất Hợi, Ất Tỵ
Tháng 5 16 âm lịch
Ngày 21/6 Dương lịch
Ngày thứ 6
Can Chi: Bính Thìn
Ngũ Hành: Thổ
Nhị Thập Bát Tú: Quỷ
Trực: Khai
Tuổi Xung: Bính Thân, Bính Tuất, Canh Thìn, Canh Tuất
Tháng 5 19 âm lịch
Ngày 24/6 Dương lịch
Ngày thứ 2
Can Chi: Kỷ Mùi
Ngũ Hành: Hoả
Nhị Thập Bát Tú: Trương
Trực: Trừ
Tuổi Xung: Kỷ Mùi, Kỷ Sửu, Quý Mùi, Quý Sửu
Tháng 5 29 âm lịch
Ngày 4/7 Dương lịch
Ngày thứ 5
Can Chi: Kỷ Tỵ
Ngũ Hành: Mộc
Nhị Thập Bát Tú: Đẩu
Trực: Bế
Tuổi Xung: Kỷ Tỵ, Kỷ Hợi, Quý Tỵ, Quý Hợi
NGÀY ĐỘNG THỔ THÁNG 6- 2024

Ngày Động Thổ Tốt Tháng 6-2024

Tháng 6 âm lịch năm 2024 chỉ có 04 ngày động thổ tốt

Tháng Ngày động thổ tốt
Tháng 6 6 âm lịch
Ngày 11/7 Dương lịch
Ngày 5
Can Chi: Bính Tý
Ngũ Hành: Thuỷ
Nhị Thập Bát Tú: Khuê
Trực: Chấp
Tuổi Xung: Bính Tý, Bính Ngọ, Canh Tý, Canh Ngọ
Tháng 6 8 âm lịch
Ngày 13/7 Dương lịch
Ngày 7
Can Chi: Mậu Dần
Ngũ Hành: Thổ
Nhị Thập Bát Tú: Vị
Trực: Nguy
Tuổi Xung: Mậu Dần, Mậu Thân, Nhâm Dần, Nhâm Thân
Tháng 6 15 âm lịch
Ngày 20/7 Dương lịch
Ngày 7
Can Chi: Ất Dậu
Ngũ Hành: Thuỷ
Nhị Thập Bát Tú: Liễu
Trực: Mãn
Tuổi Xung: Ất Dậu, Ất Mão, Kỷ Dậu, Kỷ Mão
Tháng 6 17 âm lịch
Ngày 22/7 Dương lịch
Ngày thứ 2
Can Chi: Đinh Hợi
Ngũ Hành: Thổ
Nhị Thập Bát Tú: Trương
Trực: Định
Tuổi Xung: Đinh Hợi, Đinh Tỵ, Tân Hợi, Tân Tỵ

Bìa - Xem-Chọn ngày động thổ-Thái Kim Oanh

Xem Ngày Động Thổ Các Tháng Mùa Thu Năm 2024 

Ngày Động Thổ Tốt Tháng 8-2024

Tháng 8 âm lịch năm 2024 chỉ có 10 ngày động thổ tốt

NGÀY ĐỘNG THỔ THÁNG 8- 2024
Tháng Ngày động thổ tốt
Tháng 8 1 âm lịch
Ngày 3/9 Dương lịch
Ngày thứ 3
Can Chi: Canh Ngọ
Ngũ Hành: Thổ
Nhị Thập Bát Tú: Thất
Trực: Thu
Tuổi Xung: GiápTý, Giáp Ngọ, Canh Tý, Canh Ngọ
Tháng 8 6 âm lịch
Ngày 8/9 Dương lịch
Ngày CN
Can Chi: Ất Hợi
Ngũ Hành: Hoả
Nhị Thập Bát Tú: Mão
Trực: Mãn
Tuổi Xung: Ất Hợi, Ất Tỵ, Kỷ Hợi, Kỷ Tỵ
Tháng 8 9 âm lịch
Ngày 11/9 Dương lịch
Ngày thứ 4
Can Chi: Mậu Dần
Ngũ Hành: Thổ
Nhị Thập Bát Tú: Sâm
Trực: Chấp
Tuổi Xung: Mậu Dần, Mậu Thân, Nhâm Dần, Nhâm Thân
Tháng 8 15 âm lịch
Ngày 17/9 Dương lịch
Ngày thứ 3
Can Chi: Giáp Thân
Ngũ Hành: Thuỷ
Nhị Thập Bát Tú: Dực
Trực: Bế
Tuổi Xung: Mậu Dần, Mậu Thân, Giáp Thân, Giáp Dần
Tháng 8 17 âm lịch
Ngày 19/9 Dương lịch
Ngày thứ 5
Can Chi: Bính Tuất
Ngũ Hành: Thổ
Nhị Thập Bát Tú: Giác
Trực: Trừ
Tuổi Xung: Bính Tuất, Bính Thìn, Canh Tuất, Canh Thìn
Tháng 8 21 âm lịch
Ngày 23/9 Dương lịch
Ngày thứ 2
Can Chi: Canh Dần
Ngũ Hành: Mộc
Nhị Thập Bát Tú:Tâm
Trực: Chấp
Tuổi Xung: Canh Dần, Canh Thân, Giáp Dần, Giáp Thân
Tháng 8 24 âm lịch
Ngày 26/9 Dương lịch
Ngày thứ 5
Can Chi: Quý Tỵ
Ngũ Hành: Thuỷ
Nhị Thập Bát Tú: Đẩu
Trực: Thành
Tuổi Xung: Quý Tỵ, Quý Hợi, Đinh Tỵ, Đinh Hợi
Tháng 8 26 âm lịch
Ngày 28/9 Dương lịch
Ngày thứ 7
Can Chi: Ất Mùi
Ngũ Hành: Kim
Nhị Thập Bát Tú:Nữ
Trực: Khai
Tuổi Xung: Ất Mùi, Ất Sửu, Kỷ Mùi, Kỷ Sửu
Tháng 8 29 âm lịch
Ngày 01/10 Dương lịch
Ngày thứ 3
Can Chi: Mậu Tuất
Ngũ Hành: Mộc
Nhị Thập Bát Tú:Thất
Trực: Trừ
Tuổi Xung: Mậu Tuất, Mậu Thìn, Nhâm Tuất, Nhâm Thìn
Tháng 8 30 âm lịch
Ngày 02/10 Dương lịch
Ngày thứ 4
Can Chi: Kỷ Hợi
Ngũ Hành: Mộc
Nhị Thập Bát Tú:Bích
Trực: Mãn
Tuổi Xung: Kỷ Hợi, Kỷ Tỵ, Quý Hợi, Quý Tỵ

Ngày Động Thổ Tốt  Tháng 9-2024

Tháng 9 âm lịch năm 2024 chỉ có 3 ngày động thổ tốt

NGÀY ĐỘNG THỔ THÁNG 9- 2024
Tháng Ngày động thổ tốt
Tháng 9 4 âm lịch
Ngày 6/10 Dương lịch
Ngày CN
Can Chi: Quý Mão
Ngũ Hành: Kim
Nhị Thập Bát Tú: Mão
Trực: Chấp
Tuổi Xung: Quý Mão, Quý Dậu, Đinh Mão, Đinh Dậu
Tháng 9 9 âm lịch
Ngày 11/10 Dương lịch
Ngày thứ 6
Can Chi: Mậu Thân
Ngũ Hành:Thổ
Nhị Thập Bát Tú: Quỷ
Trực: Khai
Tuổi Xung:Mậu Thân, Mậu Dần, Nhâm Thân, Nhâm Dần
Tháng 9 28 âm lịch
Ngày 30/10 Dương lịch
Ngày thứ 4
Can Chi: Đinh Mão
Ngũ Hành: Hoả
Nhị Thập Bát Tú: Bích
Trực: Chấp
Tuổi Xung: Đinh Mão, Đinh Dậu, Tân Mão, Tân Dậu

Xem Ngày Động Thổ Các Tháng Mùa Đông Năm 2024 

Ngày Động Thổ Tốt  Tháng 10-2024

Tháng 10 âm lịch năm 2024 chỉ có 4 ngày động thổ tốt

NGÀY ĐỘNG THỔ THÁNG 10- 2024
Tháng Ngày động thổ tốt
Tháng 10 2 âm lịch
Ngày 6/10 Dương lịch
Ngày thứ 7
Can Chi: Canh Ngọ
Ngũ Hành: Thổ
Nhị Thập Bát Tú: Vị
Trực: Nguy
Tuổi Xung: Canh Ngọ, Giáp Ngọ, Canh Tý ,Giáp Tý
Tháng 10 10 âm lịch
Ngày 10/11 Dương lịch
Ngày CN
Can Chi: Mậu Dần
Ngũ Hành: Thổ
Nhị Thập Bát Tú: Tinh
Trực: Bình
Tuổi Xung: Mậu Ngọ, Nhâm Ngọ, Mậu Tý, Nhâm Tý
Tháng 10 11 âm lịch
Ngày 11/11 Dương lịch
Ngày thứ 2
Can Chi: Kỷ Mão
Ngũ Hành: Thổ
Nhị Thập Bát Tú: Trương
Trực: Định
Tuổi Xung: Kỷ Mão, Kỷ Dậu, Quý Mão, Quý Dậu
Tháng 10 26 âm lịch
Ngày 26/11 Dương lịch
Ngày thứ 3
Can Chi: Giáp Ngọ
Ngũ Hành: Kim
Nhị Thập Bát Tú:Thất
Trực: Nguy
Tuổi Xung: Giáp Ngọ, Giáp Tý, Mậu Ngọ, Mậu Tý

Ngày Động Thổ Tốt  Tháng 11-2024

Tháng 11 âm lịch năm 2024 chỉ có 3 ngày động thổ tốt

NGÀY ĐỘNG THỔ THÁNG 11- 2024
Tháng Ngày động thổ tốt
Tháng 11 9 âm lịch
Ngày 9/12 Dương lịch
Ngày thứ 2
Can Chi: Đinh Mùi
Ngũ Hành: Thuỷ
Nhị Thập Bát Tú: Trương
Trực: Nguy
Tuổi Xung: Đinh Mùi, Đinh Sửu, Tân Mùi, Tân Sửu
Tháng 11 15 âm lịch
Ngày 15/12 Dương lịch
Ngày CN
Can Chi: Quý Sửu
Ngũ Hành: Mộc
Nhị Thập Bát Tú: Phòng
Trực: Trừ
Tuổi Xung: Quý Sửu, Quý Mùi, Đinh Sửu, Đinh Mùi
Tháng 11 21 âm lịch
Ngày 21/12 Dương lịch
Ngày thứ 7
Can Chi: Kỷ Mùi
Ngũ Hành: Hoả
Nhị Thập Bát Tú: Nữ
Trực: Nguy
Tuổi Xung: Kỷ Mùi, Kỷ Sửu, Quý Mùi, Quý Sửu

CÁC BÀI VIẾT VỀ PHONG THỦY ĐẶC SẮC

Đã hiểu về các ngày khởi công và động thổ tốt trong năm 2024, giúp mọi người an tâm hơn khi bắt đầu xây dựng ngôi nhà của mình

Hãy liên hệ với Xây Dựng Nhật Lam ngay hôm nay để được tư vấn và triển khai dự án xây nhà trọn gói của bạn một cách chuyên nghiệp và hiệu quả nhất!

Để xem thêm các chuyên đề và bài viết khác Quý khách vui lòng chọn các đường Link phía dưới

XEM THÊM: VỀ NHẬT LAM
Nút -Giới thiệu về Công ty cổ phần xây dựng nhà ở tại TP.HCM: Nhật Lam JSC Nút-Video Cảm nhận khách hàng về Nhà thầu xây dựng nhà ở Nhật Lam
Nút - Chuyên mục-Dự án đã thực hiện của Công ty xây dựng nhà ở -Nhật Lam JSC Nút - Video - Các mẫu Video nhà theo công năng do nhà thầu xây dựng nhà ở - Nhatlam JSC
XEM THÊM: GIÁ XÂY NHÀ
Nút-Tiện ích tính giá xây dựng Nút - Bài viết giá xây nhà trọn gói
Nút - Bài viết giá thiết kế nhà Nút-Bài viết - Giá Xây Nhà phần thô
XEM THÊM: KỸ THUẬT XD
Nút - Quy trình thi công nhà phố Nút-Chuyên đề biện pháp thi công
Nút-Video Kỹ thuật thi công

Công_Ty_Xây_Dựng_Nhà_Ở_Uy_Tín_TP.HCM

Chính sách bảo hành hợp đồng xây nhà trọn gói
Chính sách bảo hành hợp đồng xây nhà trọn gói

Chính sách bảo hành của công ty kiến trúc xây dựng Nhật Lam như sau:

 • BẢO HÀNH VỀ KẾT CẤU 05 NĂM
 • BẢO HÀNH CHỐNG THẤM 03 NĂM
 • BẢO HÀNH VỀ HOÀN THIỆN: 01 NĂM

Công Ty Xây Dựng Nhật Lam cam kết lấy chất lượng, uy tín và sự hài lòng của khách hàng làm mục tiêu hoạt động

Để tư vấn hỗ trợ báo giá xây nhà trọn gói tốt nhất, quý khách vui lòng liên hệ:

Mr Giang 0989 013 033 

Ms Anh 0987 377 223 

Quý khách liên hệ tư vấn trực tiếp vui lòng Bấm xem địa chỉ công ty 99 Lê Văn Huân (504 Cộng Hòa, rẽ phải đối diện tòa nhà ETOWN)-P13 Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh

Nguồn: kientrucnhatlam

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT

Bài viết liên quan

Xem Ngày Khởi Công Xây Dựng Nhà Theo Tuổi

Xem Ngày Khởi Công Xây Dựng Nhà Theo Tuổi

Xem ngày khởi công xây dựng theo quan niệm cổ truyền, việc chọn ngày phù hợp dựa trên tuổi của bạn và năm, tháng, ngày,...

Xem chi tiết
Xem Ngày Động Thổ Tốt Năm 2024

Xem Ngày Động Thổ Tốt Năm 2024

Việc xem ngày động thổ là việc khởi đầu cho việc xây dựng ngôi nhà. Loại trừ 10 yếu tố ngày xấu như: Ngày xung...

Xem chi tiết
PHONG THỦY CẦU THANG, BẬC THANG

PHONG THỦY CẦU THANG, BẬC THANG

PHONG THỦY CẦU THANG Phong thủy cầu thang là một trong các yếu tố liên quan đến phong thủy ngôi nhà sau các yếu tố:...

Xem chi tiết
Xây nhà tuổi Kỷ Dậu như thế nào để hợp phong thủy?

Xây nhà tuổi Kỷ Dậu như thế nào để hợp phong thủy?

Xây nhà tuổi Kỷ Dậu như thế nào để hợp phong thủy? Phong thủy nhà ở mang ý nghĩa rất lớn đối với tài vận...

Xem chi tiết
Phong thủy xây nhà tuổi Mậu Thân

Phong thủy xây nhà tuổi Mậu Thân

Phong thủy xây nhà tuổi Mậu Thân Các cụ đã nói “Tuổi thân thì mặc tuổi thân, sinh vào giờ dần thì sướng như tiên”....

Xem chi tiết
Xem phong thủy xây nhà tuổi Đinh Mùi

Xem phong thủy xây nhà tuổi Đinh Mùi

Xem phong thủy xây nhà tuổi Đinh Mùi Chắc hẳn ai trong chúng ta cũng luôn ước ao sở hữu một căn nhà của riêng...

Xem chi tiết
Chọn hướng xây nhà tuổi Bính Ngọ làm ăn phát đạt

Chọn hướng xây nhà tuổi Bính Ngọ làm ăn phát đạt

Chọn hướng xây nhà tuổi Bính Ngọ làm ăn phát đạt Ông cha ta thường quan niệm “An cư mới lạc nghiệp”, Thế nên chuyện...

Xem chi tiết
Tư vấn phong thủy xây nhà tuổi Ất Tỵ

Tư vấn phong thủy xây nhà tuổi Ất Tỵ

Tư vấn phong thủy xây nhà tuổi Ất Tỵ Xây nhà là một trong những việc quan trọng của đời người. Thế nên, ngoài việc...

Xem chi tiết
Xây nhà tuổi Giáp Thìn đúng phong thủy bạn đã biết chưa?

Xây nhà tuổi Giáp Thìn đúng phong thủy bạn đã biết chưa?

Xây nhà tuổi Giáp Thìn đúng phong thủy bạn đã biết chưa? Đối với người Việt Nam ngôi nhà không đơn giản là nơi che...

Xem chi tiết
Xem ngày xây nhà tuổi Nhâm Dần

Xem ngày xây nhà tuổi Nhâm Dần

Xem ngày xây nhà tuổi Nhâm Dần Quan niệm “Có thờ có thiêng, có kiêng có lành” dường như đã in sâu vào tiềm thức...

Xem chi tiết
Xem hướng xây nhà tuổi Tân sửu

Xem hướng xây nhà tuổi Tân sửu

Xem hướng xây nhà tuổi Tân sửu Ông bà có câu “Thiên thời, địa lợi, nhân hòa” để chỉ 3 yếu tố quan trọng khu...

Xem chi tiết
Phong thủy xây nhà tuổi Canh Tý

Phong thủy xây nhà tuổi Canh Tý

Phong thủy xây nhà tuổi Canh Tý Bạn sinh năm Canh Tý. Bạn muốn xem phong thủy xây nhà để làm ăn lên như diều...

Xem chi tiết
Xem ngày xây nhà tuổi Quý Sửu

Xem ngày xây nhà tuổi Quý Sửu

Xem ngày xây nhà tuổi  Quý Sửu Các cụ có câu “Lấy vợ xem tuổi đàn bà, làm nhà xem tuổi đàn ông”. Thế nên,...

Xem chi tiết
Xây nhà tuổi Quý Mão(Quý Mẹo) [05 yếu tố chính]

Xây nhà tuổi Quý Mão(Quý Mẹo) [05 yếu tố chính]

Tư vấn phong thủy Xây nhà tuổi Quý Mão Phong thủy nhà ở là một trong những vấn đề rất quan trọng ảnh hưởng đến...

Xem chi tiết
Ngày xấu cần tránh trong năm

Ngày xấu cần tránh trong năm

Ngày xấu cần tránh trong năm Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về các ngày xấu cần tránh trong năm. Việc loại...

Xem chi tiết


DỰ ÁN TIÊU BIỂU

LOẠI NHÀ Ở – LOẠI NHÀ Ở KẾT HỢP KINH DOANH – LOẠI NHÀ KINH DOANH

CẢM NHẬN KHÁCH HÀNG

CẢM NHẬN CỦA KHÁCH HÀNG VỀ DỊCH VỤ CỦA NHẬT LAM

PHỎNG VẤN ÔNG ĐỨC TRÍ – KDC PHÚ NHUẬN – P.THỚI AN – Q12 – TP.HCM
 • PHỎNG VẤN ÔNG ĐỨC TRÍ – KDC PHÚ NHUẬN – P.THỚI AN – Q12 – TP.HCM

  PHỎNG VẤN ÔNG ĐỨC TRÍ – KDC PHÚ NHUẬN – P.THỚI AN – Q12 – TP.HCM

 • ÔNG HUY DU – PHÚ CƯỜNG BUILDING – 197 HOÀNG HOA THÁM – Q.TÂN BÌNH

  ÔNG HUY DU – PHÚ CƯỜNG BUILDING – 197 HOÀNG HOA THÁM – Q.TÂN BÌNH

 • ANH VINH-CHỊ ĐIỆP-U16-ĐƯỜNG 2C-P.AN LAC-BÌNH TÂN

  ANH VINH-CHỊ ĐIỆP-U16-ĐƯỜNG 2C-P.AN LAC-BÌNH TÂN

 • ANH PHƯƠNG | STARVIS BUILDING BÙI THỊ XUÂN- QUẬN TÂN BÌNH

  ANH PHƯƠNG | STARVIS BUILDING BÙI THỊ XUÂN- QUẬN TÂN BÌNH

 • ANH LÂM | KDC ĐẠT GIA – ĐƯỜNG SONG HÀNH -TÂN XUÂN – HÓC MÔN | XÂY NHÀ TRỌN GÓI

  ANH LÂM | KDC ĐẠT GIA – ĐƯỜNG SONG HÀNH -TÂN XUÂN – HÓC MÔN | XÂY NHÀ TRỌN GÓI

TIỆN ÍCH PHÁP LÝ

TRA CỨU PHÁP LÝ LIÊN QUAN ĐẾN VẤN ĐỀ NHÀ Ở

 • Công cụ tiện ích pháp lý được căn cứ Phụ lục 18 Quyết định 56/2021/QĐ-UB của UBND Thành phố Hồ Chí Minh.
 • Công cụ tính toán, tra cứu tự động 8 mục liên quan đến bản vẽ cấp phép xây dựng.
 • Ngoài các nội dung trên Quý khách nghiên cúu thêm Quyết định 56/2021/QĐ-UB của UBND Thành phố Hồ Chí Minh.
 • Chân thành cám ơn quý khách !

YẾU TỐ TĂNG THÊM CHIỀU CAO TẦNG

BỔ SUNG THÊM TIỆN TÍCH PHÁP LÝ- THEO PHỤ LỤC 02 QUYẾT ĐỊNH 56/2021/QĐ-UB CỦA UBND TP. HCM

TIỆN ÍCH TÍNH GIÁ XÂY DỰNG SƠ BỘ

GIÚP QUÝ KHÁCH TỰ ƯỚC LƯỢNG CHI PHÍ XÂY NHÀ NHANH NHẤT

 • Công cụ tính giá xây dựng sơ bộ, giúp quý khách dự kiến chi phí xây nhà nhanh chóng và đơn giản nhất.
 • Quý khách vui lòng liên hệ Hotline 0989 013 033 để được tư vấn từ chuyên gia nhận bảng dự toán chính xác nhất từ tính năng chuyên nghiệp.
 • Chân thành cám ơn quý khách !
Tính giá xây dựng nhà trọn gói, phần thô online tự động