GIÁ THÔ  3.000.000 Đ/M2   GIÁ TRỌN GÓI 4,4 ĐẾN 6,0 TRIỆU Đ/M2

Trang chủ Giá xây dựng Giá xây dựng nhà 4x14m, 56m2

Giá xây dựng nhà 4x14m, 56m2

Giá xây dựng nhà 4x14m, 56m2

KIến trúc Nhật Lam xin kính mời Quý khách cùng tìm hiểu về giá xây nhà

Bảng giá xây nhà 4×12,5m, Kiến trúc Nhật Lam lập sẵn từng trường hợp

 • 1 trệt 1 lầu
 • 1 trệt 2 lầu
 • 1 trệt 3 lầu
 • 1 trệt 4 lầu
 • 1 trệt 5 lầu
 • Và trường hợp có lửngGiá xây nhà bao gồm giá xây nhà phần thô và nhân công hoàn thiện, giá hoàn thiện nhà thông thường bằng 70% giá xây nhà thô, dựa trên bảng giá này các Bạn ước lượng tương đối về tổng dự toán xây nhà giúp cho việc dự trù kinh phí, chuẩn bị nguồn tài chính tốt hơn

Đơn giá xây dựng nhà thô tiêu chuẩn Quý IV 2018: 3.000.000 đ/m2, tổng diện tích sàn >350, nhà có 1 WC/tầng

gia-xay-nha-tho-10-1018

Chủng loại vật tư thô

bảng-Quy-dịnh-vật-tư-gói-xây-nhà-phần-thô

Bảng giá xây nhà 4x14m

GIÁ XÂY NHÀ 4x14m  56
Bề rộng                                                                                    4,0 m Dài    14,0 m
Ban công                                                                                    0,9 m
Diện tích 56,0 m2
Đơn giá xây nhà thô tiêu chuẩn 2018 3.000.000 đ/m2
 

GIÁ XÂY NHÀ 1 TẦNG 4x14m 56m2

Giá xây nhà 1 trệt 1 lầu 4x14m mái lợp tôn
1 Móng cọc 56,0 30% 16,8  m2
2 Trệt 56,0 100% 56,0  m2
3 Lầu 1 56,0 100% 56,0  m2
4 Ban công lầu 1 3,6 100% 3,6  m2
5 Mái lợp tôn 56,0 30% 16,8  m2
6 Ban công mái 3,6 50% 1,8  m2
Tổng cộng 151,0  m2
Đơn giá xây nhà thô điều chỉnh 3.580.000 đ/m2
Giá xây nhà thô 540.580.000 Đồng
Giá xây hoàn thiện tạm tính 70%-110% đơn giá thô 378.406.000 Đồng
Giá xây nhà trọn gói 918.986.000 Đồng
Giá xây nhà 1 trệt 1 lầu 4x14m mái BTCT
1 Móng cọc 56,0 30% 16,8  m2
2 Trệt 56,0 100% 56,0  m2
3 Lầu 1 56,0 100% 56,0  m2
4 Ban công lầu 1 3,6 100% 3,6  m2
5 Mái BTCT 56,0 50% 28,0  m2
Tổng cộng 160,4  m2
Đơn giá xây nhà thô điều chỉnh theo diện tích 3.520.000 đ/m2
Giá xây nhà thô 564.608.000 Đồng
 

GIÁ XÂY NHÀ 2 TẦNG 4x14m 56m2

Giá xây nhà 1 trệt 2 lầu 4x14m mái lợp tôn
1 Móng cọc 56,0 30% 16,8  m2
2 Trệt 56,0 100% 56,0  m2
3 Lầu 1,2 112,0 100% 112,0  m2
4 Ban công lầu 1,2 7,2 100% 7,2  m2
5 Mái lợp tôn 56,0 30% 16,8  m2
4 Ban công mái 3,6 100% 3,6  m2
Tổng cộng 212,4  m2
Đơn giá xây nhà thô điều chỉnh theo diện tích 3.310.000 đ/m2
Giá xây nhà thô 703.044.000 Đồng
Giá xây hoàn thiện tạm tính 70%-110% đơn giá thô 492.130.800 Đồng
Giá xây nhà trọn gói 1.195.174.800 Đồng
Giá xây nhà 1 trệt 2 lầu 4x14m mái BTCT
1 Móng cọc 56,0 30% 16,8  m2
2 Trệt 56,0 100% 56,0  m2
3 Lầu 1,2 112,0 100% 112,0  m2
4 Ban công lầu 1,2 7,2 100% 7,2  m2
5 Mái BTCT 59,6 50% 29,8  m2
Tổng cộng 221,8  m2
Đơn giá xây nhà thô điều chỉnh theo diện tích 3.270.000 đ/m2
Giá xây nhà thô 725.286.000 Đồng
Giá xây hoàn thiện tạm tính 70%-110% đơn giá thô 507.700.200 Đồng
Giá xây nhà trọn gói 1.232.986.200 Đồng
Giá xây nhà 1 trệt 1 lửng 2 lầu 4x14m mái BTCT
1 Móng cọc 56,0 30% 16,8  m2
2 Trệt 56,0 100% 56,0  m2
3 Lửng phần có sàn 44,8 100% 44,8  m2
Lửng phần thông tầng 11,2 50% 5,6  m3
4 Lầu 1,2 112,0 100% 112,0  m2
5 Ban công lầu 1,2 7,2 100% 7,2  m2
6 Mái BTCT 59,6 50% 29,8  m2
Tổng cộng 272,2  m2
Đơn giá xây nhà thô điều chỉnh theo diện tích 3.110.000 đ/m2
Giá xây nhà thô 846.542.000 Đồng
Giá xây hoàn thiện tạm tính 70%-110% đơn giá thô 592.579.400 Đồng
Giá xây nhà trọn gói 1.439.121.400 Đồng
 

GIÁ XÂY NHÀ 3 TẦNG  4x14m 56m2

Giá xây nhà 1 trệt 2 lầu 1 tum 4x14m mái BTCT
1 Móng cọc 56,0 30% 16,8  m2
2 Trệt 56,0 100% 56,0  m2
3 Lầu 1,2 112,0 100% 112,0  m2
4 Ban công lầu 1,2 7,2 100% 7,2  m2
5 Lầu 3: Tum cầu thang 28,0 100% 28,0  m2
6 Lầu 3: sân thượng 31,6 50% 15,8  m2
7 Mái BTCT che tum 32,0 50% 16,0  m2
Tổng cộng 251,8  m2
Đơn giá xây nhà thô điều chỉnh theo diện tích 3.150.000 đ/m2
Giá xây nhà thô 793.170.000 Đồng
Giá xây hoàn thiện tạm tính 70%-110% đơn giá thô 555.219.000 Đồng
Giá xây nhà trọn gói 1.348.389.000 Đồng
Giá xây nhà 1 trệt 1 lửng  2 lầu 1 tum 4x14m mái BTCT
1 Móng cọc 56,0 30% 16,8  m2
2 Trệt 56,0 100% 56,0  m2
3 Lửng phần có sàn 44,8 100% 44,8  m2
Lửng phần thông tầng 11,2 50% 5,6  m3
4 Lầu 1,2 112,0 100% 112,0  m2
5 Ban công lầu 1,2 7,2 100% 7,2  m2
6 Lầu 3: Tum cầu thang 28,0 100% 28,0  m2
7 Lầu 3: sân thượng 31,6 50% 15,8  m2
8 Mái BTCT che tum 32,0 50% 16,0  m2
Tổng cộng 302,2  m2
Đơn giá xây nhà thô điều chỉnh theo diện tích 3.050.000 đ/m2
Giá xây nhà thô 921.710.000 Đồng
Giá xây hoàn thiện tạm tính 70%-110% đơn giá thô 645.197.000 Đồng
Giá xây nhà trọn gói 1.566.907.000 Đồng
Giá xây nhà 1 trệt 3 lầu 4x14m mái BTCT
1 Móng cọc 56,0 30% 16,8  m2
2 Trệt 56,0 100% 56,0  m2
3 Lầu 1,2,3 168,0 100% 168,0  m2
4 Ban công lầu 1,2,3 10,8 100% 10,8  m2
5 Mái BTCT 59,6 50% 29,8  m2
Tổng cộng 281,4  m2
Đơn giá xây nhà thô điều chỉnh theo diện tích 3.090.000 đ/m2
Giá xây nhà thô 869.526.000 Đồng
Giá xây hoàn thiện tạm tính 70%-110% đơn giá thô 608.668.200 Đồng
Giá xây nhà trọn gói 1.478.194.200 Đồng
Giá xây nhà 1 trệt 1 lửng 3 lầu 4x14m mái BTCT
1 Móng cọc 56,0 30% 16,8  m2
2 Trệt 56,0 100% 56,0  m2
3 Lửng phần có sàn 44,8 100% 44,8  m2
Lửng phần thông tầng 11,2 50% 5,6  m3
4 Lầu 1,2,3 168,0 100% 168,0  m2
5 Ban công lầu 1,2,3 10,8 100% 10,8  m2
6 Mái BTCT 59,6 50% 29,8  m2
Tổng cộng 331,8  m2
Đơn giá xây nhà thô điều chỉnh theo diện tích 3.020.000 đ/m2
Giá xây nhà thô 1.002.036.000 Đồng
Giá xây hoàn thiện tạm tính 70%-110% đơn giá thô 701.425.200 Đồng
Giá xây nhà trọn gói 1.703.461.200 Đồng
 

GIÁ XÂY NHÀ 4 TẦNG  4x14m 56m2

Giá xây nhà 1 trệt 3 lầu 1 tum 4x14m mái BTCT
1 Móng cọc 56,0 30% 16,8  m2
2 Trệt 56,0 100% 56,0  m2
3 Lầu 1,2,3 168,0 100% 168,0  m2
4 Ban công lầu 1,2,3 10,8 100% 10,8  m2
5 Lầu 4: Tum cầu thang 28,0 100% 28,0  m2
6 Lầu 4: sân thượng 31,6 50% 15,8  m2
7 Mái BTCT che tum 32,0 50% 16,0  m2
Tổng cộng 311,4  m2
Đơn giá xây nhà thô điều chỉnh theo diện tích 3.040.000 đ/m2
Giá xây nhà thô 946.656.000 Đồng
Giá xây hoàn thiện tạm tính 70%-110% đơn giá thô 662.659.200 Đồng
Giá xây nhà trọn gói 1.609.315.200 Đồng
Giá xây nhà 1 trệt 1 lửng 3 lầu 1 tum 4x14m mái BTCT
1 Móng cọc 56,0 30% 16,8  m2
2 Trệt 56,0 100% 56,0  m2
3 Lửng phần có sàn 44,8 100% 44,8  m2
Lửng phần thông tầng 11,2 50% 5,6  m3
4 Lầu 1,2,3 168,0 100% 168,0  m2
5 Ban công lầu 1,2,3 10,8 100% 10,8  m2
6 Lầu 4: Tum cầu thang 28,0 100% 28,0  m2
7 Lầu 4: sân thượng 31,6 50% 15,8  m2
8 Mái BTCT che tum 32,0 50% 16,0  m2
Tổng cộng 361,8  m2
Đơn giá xây nhà thô điều chỉnh theo diện tích 3.000.000 đ/m2
Giá xây nhà thô 1.085.400.000 Đồng
Giá xây hoàn thiện tạm tính 70%-110% đơn giá thô 759.780.000 Đồng
Giá xây nhà trọn gói 1.845.180.000 Đồng
Giá xây nhà 1 trệt 4 lầu 4x14m mái BTCT
1 Móng cọc 56,0 30% 16,8  m2
2 Trệt 56,0 100% 56,0  m2
3 Lầu 1,2,3,4 224,0 100% 224,0  m2
4 Ban công lầu 1,2,3,4 14,4 100% 14,4  m2
5 Mái BTCT 59,6 50% 29,8  m2
Tổng cộng 341,0  m2
Đơn giá xây nhà thô điều chỉnh theo diện tích 3.010.000 đ/m2
Giá xây nhà thô 1.026.410.000 Đồng
Giá xây hoàn thiện tạm tính 70%-110% đơn giá thô 718.487.000 Đồng
Giá xây nhà trọn gói 1.744.897.000 Đồng
Giá xây nhà 1 trệt 1 lửng 4 lầu 4x14m mái BTCT
1 Móng cọc 56,0 30% 16,8  m2
2 Trệt 56,0 100% 56,0  m2
3 Lửng phần có sàn 44,8 100% 44,8  m2
Lửng phần thông tầng 11,2 50% 5,6  m3
4 Lầu 1,2,3,4 224,0 100% 224,0  m2
5 Ban công lầu 1,2,3,4 14,4 100% 14,4  m2
6 Mái BTCT 59,6 50% 29,8  m2
Tổng cộng 351,0  m2
Đơn giá xây nhà thô điều chỉnh theo diện tích 3.000.000 đ/m2
Giá xây nhà thô 1.053.000.000 Đồng
Giá xây hoàn thiện tạm tính 70%-110% đơn giá thô 737.100.000 Đồng
Giá xây nhà trọn gói 1.790.100.000 Đồng
 

GIÁ XÂY NHÀ 5 TẦNG  4x14m 56m2

Giá xây nhà 1 trệt 4 lầu 1 tum 4x14m mái BTCT
1 Móng cọc 56,0 30% 16,8  m2
2 Trệt 56,0 100% 56,0  m2
3 Lầu 1,2,3,4 224,0 100% 224,0  m2
4 Ban công lầu 1,2,3,4 14,4 100% 14,4  m2
5 Lầu 4: Tum cầu thang 28,0 100% 28,0  m2
6 Lầu 4: sân thượng 31,6 50% 15,8  m2
7 Mái BTCT che tum 32,0 50% 16,0  m2
Tổng cộng 371,0  m2
Đơn giá xây nhà thô điều chỉnh theo diện tích 3.000.000 đ/m2
Giá xây nhà thô 1.113.000.000 Đồng
Giá xây hoàn thiện tạm tính 70%-110% đơn giá thô 779.100.000 Đồng
Giá xây nhà trọn gói 1.892.100.000 Đồng
Giá xây nhà 1 trệt 1 lửng 4 lầu 1 tum 4x14m mái BTCT
1 Móng cọc 56,0 30% 16,8  m2
2 Trệt 56,0 100% 56,0  m2
3 Lửng phần có sàn 44,8 100% 44,8  m2
Lửng phần thông tầng 11,2 50% 5,6  m3
4 Lầu 1,2,3,4 224,0 100% 224,0  m2
5 Ban công lầu 1,2,3,4 14,4 100% 14,4  m2
6 Lầu 4: Tum cầu thang 28,0 100% 28,0  m2
7 Lầu 4: sân thượng 31,6 50% 15,8  m2
8 Mái BTCT che tum 32,0 50% 16,0  m2
Tổng cộng 421,4  m2
Đơn giá xây nhà thô điều chỉnh theo diện tích 3.000.000 đ/m2
Giá xây nhà thô 1.264.200.000 Đồng
Giá xây hoàn thiện tạm tính 70%-110% đơn giá thô 884.940.000 Đồng
Giá xây nhà trọn gói 2.149.140.000 Đồng
Giá xây nhà 1 trệt 5 lầu 4x14m mái BTCT
Móng cọc 56,0 30% 16,8  m2
Trệt 56,0 100% 56,0  m2
Lầu 1,2,3,4,5 280,0 100% 280,0  m2
Ban công lầu 1,2,3,4,5 18,0 100% 18,0  m2
Mái BTCT 59,6 50% 29,8  m2
Tổng cộng 400,6  m2
Đơn giá xây nhà thô điều chỉnh theo diện tích 3.000.000 đ/m2
Giá xây nhà thô 1.201.800.000 Đồng
Giá xây hoàn thiện tạm tính 70%-110% đơn giá thô 841.260.000 Đồng
Giá xây nhà trọn gói 2.043.060.000 Đồng
Giá xây nhà 1 trệt 1 lửng 5 lầu 4x14m mái BTCT
1 Móng cọc 56,0 30% 16,8  m2
2 Trệt 56,0 100% 56,0  m2
3 Lửng phần có sàn 44,8 100% 44,8  m2
Lửng phần thông tầng 11,2 50% 5,6  m3
4 Lầu 1,2,3,4,5 280,0 100% 280,0  m2
5 Ban công lầu 1,2,3,4,5 18,0 100% 18,0  m2
6 Mái BTCT 59,6 50% 29,8  m2
Tổng cộng 451,0  m2
Đơn giá xây nhà thô điều chỉnh theo diện tích 3.000.000 đ/m2
Giá xây nhà thô 1.353.000.000 Đồng
Giá xây hoàn thiện tạm tính 70%-110% đơn giá thô 947.100.000 Đồng
Giá xây nhà trọn gói 2.300.100.000 Đồng
Điều chỉnh đơn giá trong các trường hợp sau
Nhà trong hẻm nhỏ 5% 150.000 đ/m2
Nhà trong hẻm 3% 90.000 đ/m2
Vách song (tô, sơn nước) 3% 75.000 đ/m2
Nhà có thang máy 4% 120.000 đ/m2
Nhà trên 6 sàn 3% 90.000 đ/m2

gia-xay-nha-tho

gia-xay-nha

Công Ty Nhật Lam tổ chức thi công đảm bảo an toàn, chất lượng cho công trình xây dựng nhà của quý khách . Để tư vấn hỗ trợ báo giá xây nhà trọn gói tốt nhất, quý khách vui lòng liên hệ: Mr Giang 0989 013 033  Ms Hoàng Anh 0987 377 223 Xin cám ơn

Các bài viết liên quan:

 1. Chuẩn bị trước khi xây nhà cần làm những gì?
 2. Chuẩn bị thi công nhà thầu làm những gì, chủ nhà cần chuẩn bị ra sao?
 3. Những lưu ý thi công giúp công trình đạt tiến độ, chất lượng, chủ nhà và nhà thầu cùng hài lòng
 4. Nghiệm thu công việc xây dựng
 5. Bảo hành công trình như thế nào?
 6. Tiến độ thi công mẫu nhà 3 tầng + 1 tum
 7. Lựa chọn nhà thầu 
 8. Lựa chọn vật liệu xây nhà
 9. Trình tự thi công 
 10. Để xem thêm tất cả các bài viết Quý khách xin mời click

click-danh-muc-bai-viet

Nguồn: Thiết kế xây dựng Nhật Lam

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Bài viết liên quan

Giá xây dựng nhà 4x14m, 56m2

Giá xây dựng nhà 4x14m, 56m2

Giá xây dựng nhà 4x14m, 56m2 KIến trúc Nhật Lam xin kính mời Quý khách cùng tìm hiểu về giá xây nhà Bảng giá xây nhà...

Xem chi tiết
Giá xây dựng nhà 4×13,5m, 54m2

Giá xây dựng nhà 4×13,5m, 54m2

Giá xây dựng nhà 4x13,5m, 54m2 KIến trúc Nhật Lam xin kính mời Quý khách cùng tìm hiểu về giá xây nhà Bảng giá xây nhà...

Xem chi tiết
Giá xây dựng nhà 4×13,0m, 52m2

Giá xây dựng nhà 4×13,0m, 52m2

Giá xây dựng nhà 4x13,0m, 52m2 KIến trúc Nhật Lam xin kính mời Quý khách cùng tìm hiểu về giá xây nhà Bảng giá xây nhà...

Xem chi tiết
Giá xây dựng nhà 4×12,5m, 50m2

Giá xây dựng nhà 4×12,5m, 50m2

Giá xây dựng nhà 4x12,5m, 50m2 KIến trúc Nhật Lam xin kính mời Quý khách cùng tìm hiểu về giá xây nhà Bảng giá xây nhà...

Xem chi tiết
Giá xây dựng nhà 4x12m, 48m2

Giá xây dựng nhà 4x12m, 48m2

Giá xây dựng nhà 4x12m, 48m2 KIến trúc Nhật Lam xin kính mời Quý khách cùng tìm hiểu về giá xây nhà Bảng giá xây...

Xem chi tiết
Hạng mục công việc thi công xây dựng nhà

Hạng mục công việc thi công xây dựng nhà

Kiến Trúc Nhật Lam Xin mời Quý khách theo dõi nội dung công việc của hạng mục thi công xây dụng nhà phần thô, thi công xây nhà trọn...

Xem chi tiết
Chương trình Khuyến mãi

Chương trình Khuyến mãi

Thông Tin Chương trình Khuyến mãi Xây Dựng Nhật Lam Xin Kính Chào Quý khách Xin mời Quý khách cùng tham gia chương trình khuyến...

Xem chi tiết
Giá xây dựng nhà 1 trệt 2 lầu 60m2

Giá xây dựng nhà 1 trệt 2 lầu 60m2

Giá xây dựng nhà 1 trệt 2 lầu 60m2 Kiến trúc Nhật Lam xin kính mời Quý khách đến với website kiến trúc Nhật Lam Mẫu...

Xem chi tiết
Giá xây dựng nhà 1 trệt 2 lầu 55m2

Giá xây dựng nhà 1 trệt 2 lầu 55m2

Giá xây dựng nhà 1 trệt 2 lầu 55m2 Kiến trúc Nhật Lam xin kính mời Quý khách đến với website kiến trúc Nhật Lam  ...

Xem chi tiết
Giá xây dựng nhà 1 trệt 2 lầu 50m2

Giá xây dựng nhà 1 trệt 2 lầu 50m2

Giá xây dựng nhà 1 trệt 2 lầu 50m2 Kiến trúc Nhật Lam xin kính mời Quý khách đến với website kiến trúc Nhật Lam  ...

Xem chi tiết
Giá xây dựng nhà 1 trệt 1 lầu 85m2

Giá xây dựng nhà 1 trệt 1 lầu 85m2

Giá xây dựng nhà 1 trệt 1 lầu 85m2 KIến trúc Nhật Lam xin kính mời Quý khách cùng theo dõi bài viết Kích thước...

Xem chi tiết
Giá xây dựng nhà 1 trệt 1 lầu 80m2

Giá xây dựng nhà 1 trệt 1 lầu 80m2

Giá xây dựng nhà 1 trệt 1 lầu 80m2 KIến trúc Nhật Lam xin kính mời Quý khách cùng theo dõi bài viết Nhà 1...

Xem chi tiết
Giá xây dựng nhà 1 trệt 1 lầu 75m2

Giá xây dựng nhà 1 trệt 1 lầu 75m2

Giá xây dựng nhà 1 trệt 1 lầu 75m2 KIến trúc Nhật Lam xin kính mời Quý khách cùng theo dõi bài viết Để tính...

Xem chi tiết
Giá xây dựng nhà 1 trệt 1 lầu 70m2

Giá xây dựng nhà 1 trệt 1 lầu 70m2

Giá xây dựng nhà 1 trệt 1 lầu 70m2 KIến trúc Nhật Lam xin kính mời Quý khách cùng theo dõi bài viết Nhà phố...

Xem chi tiết
Giá xây dựng nhà 1 trệt 1 lầu 65m2

Giá xây dựng nhà 1 trệt 1 lầu 65m2

Giá xây dựng nhà 1 trệt 1 lầu 65m2 KIến trúc Nhật Lam xin kính mời Quý khách cùng tìm hiểu về xây nhà 1 trệt...

Xem chi tiết

Về đầu trang