GIÁ THÔ  3.200.000 Đ/M2   GIÁ TRỌN GÓI 5.05 ĐẾN 6,5 TRIỆU Đ/M2

Trang chủ Giá xây dựng Giá xây dựng nhà 4×13,5m, 54m2

Giá xây dựng nhà 4×13,5m, 54m2

Giá xây dựng nhà 4×13,5m, 54m2

KIến trúc Nhật Lam xin kính mời Quý khách cùng tìm hiểu về giá xây nhà

Bảng giá xây nhà 4x12m, Kiến trúc Nhật Lam lập sẵn tường trường hợp

 • 1 trệt 1 lầu
 • 1 trệt 2 lầu
 • 1 trệt 3 lầu
 • 1 trệt 4 lầu
 • 1 trệt 5 lầu
 • Và trường hợp có lửng

Giá xây nhà bao gồm giá xây nhà phần thô và nhân công hoàn thiện, giá hoàn thiện nhà thông thường bằng 70% giá xây nhà thô, dựa trên bảng giá này các Bạn ước lượng tương đối về tổng dự toán xây nhà giúp cho việc dự trù kinh phí, chuẩn bị nguồn tài chính tốt hơn

Đơn giá xây dựng nhà thô tiêu chuẩn Quý IV 2018: 3.000.000 đ/m2, tổng diện tích sàn >350, nhà có 1 WC/tầng

gia-xay-nha-tho-10-1018

Chủng loại vật tư thô

bảng-Quy-dịnh-vật-tư-gói-xây-nhà-phần-thô

Bảng giá xây nhà 4×13,5m

 
GIÁ XÂY NHÀ 4×13,5m  54m2
Bề rộng                                                                                    4,0 m Dài    13,5 m
Ban công                                                                                    0,9 m
Diện tích 54,0 m2
Đơn giá xây nhà thô tiêu chuẩn 2018 3.000.000 đ/m2
 

GIÁ XÂY NHÀ 1 TẦNG 4×13,5m 54m2

Giá xây nhà 1 trệt 1 lầu 4×13,5m mái lợp tôn
1 Móng cọc 54,0 30% 16,2  m2
2 Trệt 54,0 100% 54,0  m2
3 Lầu 1 54,0 100% 54,0  m2
4 Ban công lầu 1 3,6 100% 3,6  m2
5 Mái lợp tôn 54,0 30% 16,2  m2
6 Ban công mái 3,6 50% 1,8  m2
Tổng cộng 145,8  m2
Đơn giá xây nhà thô điều chỉnh 3.620.000 đ/m2
Giá xây nhà thô 527.796.000 Đồng
Giá xây hoàn thiện tạm tính 70%-110% đơn giá thô 369.457.200 Đồng
Giá xây nhà trọn gói 897.253.200 Đồng
Giá xây nhà 1 trệt 1 lầu 4×13,5m mái BTCT
1 Móng cọc 54,0 30% 16,2  m2
2 Trệt 54,0 100% 54,0  m2
3 Lầu 1 54,0 100% 54,0  m2
4 Ban công lầu 1 3,6 100% 3,6  m2
5 Mái BTCT 54,0 50% 27,0  m2
Tổng cộng 154,8  m2
Đơn giá xây nhà thô điều chỉnh theo diện tích 3.560.000 đ/m2
Giá xây nhà thô 551.088.000 Đồng
 

GIÁ XÂY NHÀ 2 TẦNG 4×13,5m 54m2

Giá xây nhà 1 trệt 2 lầu 4×13,5m mái lợp tôn
1 Móng cọc 54,0 30% 16,2  m2
2 Trệt 54,0 100% 54,0  m2
3 Lầu 1,2 108,0 100% 108,0  m2
4 Ban công lầu 1,2 7,2 100% 7,2  m2
5 Mái lợp tôn 54,0 30% 16,2  m2
4 Ban công mái 3,6 100% 3,6  m2
Tổng cộng 205,2  m2
Đơn giá xây nhà thô điều chỉnh theo diện tích 3.330.000 đ/m2
Giá xây nhà thô 683.316.000 Đồng
Giá xây hoàn thiện tạm tính 70%-110% đơn giá thô 478.321.200 Đồng
Giá xây nhà trọn gói 1.161.637.200 Đồng
Giá xây nhà 1 trệt 2 lầu 4×13,5m mái BTCT
1 Móng cọc 54,0 30% 16,2  m2
2 Trệt 54,0 100% 54,0  m2
3 Lầu 1,2 108,0 100% 108,0  m2
4 Ban công lầu 1,2 7,2 100% 7,2  m2
5 Mái BTCT 57,6 50% 28,8  m2
Tổng cộng 214,2  m2
Đơn giá xây nhà thô điều chỉnh theo diện tích 3.300.000 đ/m2
Giá xây nhà thô 706.860.000 Đồng
Giá xây hoàn thiện tạm tính 70%-110% đơn giá thô 494.802.000 Đồng
Giá xây nhà trọn gói 1.201.662.000 Đồng
Giá xây nhà 1 trệt 1 lửng 2 lầu 4×13,5m mái BTCT
1 Móng cọc 54,0 30% 16,2  m2
2 Trệt 54,0 100% 54,0  m2
3 Lửng phần có sàn 43,2 100% 43,2  m2
Lửng phần thông tầng 10,8 50% 5,4  m3
4 Lầu 1,2 108,0 100% 108,0  m2
5 Ban công lầu 1,2 7,2 100% 7,2  m2
6 Mái BTCT 57,6 50% 28,8  m2
Tổng cộng 262,8  m2
Đơn giá xây nhà thô điều chỉnh theo diện tích 3.130.000 đ/m2
Giá xây nhà thô 822.564.000 Đồng
Giá xây hoàn thiện tạm tính 70%-110% đơn giá thô 575.794.800 Đồng
Giá xây nhà trọn gói 1.398.358.800 Đồng
 

GIÁ XÂY NHÀ 3 TẦNG  4×13,5m 54m2

Giá xây nhà 1 trệt 2 lầu 1 tum 4×13,5m mái BTCT
1 Móng cọc 54,0 30% 16,2  m2
2 Trệt 54,0 100% 54,0  m2
3 Lầu 1,2 108,0 100% 108,0  m2
4 Ban công lầu 1,2 7,2 100% 7,2  m2
5 Lầu 3: Tum cầu thang 27,0 100% 27,0  m2
6 Lầu 3: sân thượng 30,6 50% 15,3  m2
7 Mái BTCT che tum 31,0 50% 15,5  m2
Tổng cộng 243,2  m2
Đơn giá xây nhà thô điều chỉnh theo diện tích 3.180.000 đ/m2
Giá xây nhà thô 773.376.000 Đồng
Giá xây hoàn thiện tạm tính 70%-110% đơn giá thô 541.363.200 Đồng
Giá xây nhà trọn gói 1.314.739.200 Đồng
Giá xây nhà 1 trệt 1 lửng  2 lầu 1 tum 4×13,5m mái BTCT
1 Móng cọc 54,0 30% 16,2  m2
2 Trệt 54,0 100% 54,0  m2
3 Lửng phần có sàn 43,2 100% 43,2  m2
Lửng phần thông tầng 10,8 50% 5,4  m3
4 Lầu 1,2 108,0 100% 108,0  m2
5 Ban công lầu 1,2 7,2 100% 7,2  m2
6 Lầu 3: Tum cầu thang 27,0 100% 27,0  m2
7 Lầu 3: sân thượng 30,6 50% 15,3  m2
8 Mái BTCT che tum 31,0 50% 15,5  m2
Tổng cộng 291,8  m2
Đơn giá xây nhà thô điều chỉnh theo diện tích 3.070.000 đ/m2
Giá xây nhà thô 895.826.000 Đồng
Giá xây hoàn thiện tạm tính 70%-110% đơn giá thô 627.078.200 Đồng
Giá xây nhà trọn gói 1.522.904.200 Đồng
Giá xây nhà 1 trệt 3 lầu 4×13,5m mái BTCT
1 Móng cọc 54,0 30% 16,2  m2
2 Trệt 54,0 100% 54,0  m2
3 Lầu 1,2,3 162,0 100% 162,0  m2
4 Ban công lầu 1,2,3 10,8 100% 10,8  m2
5 Mái BTCT 57,6 50% 28,8  m2
Tổng cộng 271,8  m2
Đơn giá xây nhà thô điều chỉnh theo diện tích 3.110.000 đ/m2
Giá xây nhà thô 845.298.000 Đồng
Giá xây hoàn thiện tạm tính 70%-110% đơn giá thô 591.708.600 Đồng
Giá xây nhà trọn gói 1.437.006.600 Đồng
Giá xây nhà 1 trệt 1 lửng 3 lầu 4×13,5m mái BTCT
1 Móng cọc 54,0 30% 16,2  m2
2 Trệt 54,0 100% 54,0  m2
3 Lửng phần có sàn 43,2 100% 43,2  m2
Lửng phần thông tầng 10,8 50% 5,4  m3
4 Lầu 1,2,3 162,0 100% 162,0  m2
5 Ban công lầu 1,2,3 10,8 100% 10,8  m2
6 Mái BTCT 57,6 50% 28,8  m2
Tổng cộng 320,4  m2
Đơn giá xây nhà thô điều chỉnh theo diện tích 3.030.000 đ/m2
Giá xây nhà thô 970.812.000 Đồng
Giá xây hoàn thiện tạm tính 70%-110% đơn giá thô 679.568.400 Đồng
Giá xây nhà trọn gói 1.650.380.400 Đồng
 

GIÁ XÂY NHÀ 4 TẦNG  4×13,5m 54m2

Giá xây nhà 1 trệt 3 lầu 1 tum 4×13,5m mái BTCT
1 Móng cọc 54,0 30% 16,2  m2
2 Trệt 54,0 100% 54,0  m2
3 Lầu 1,2,3 162,0 100% 162,0  m2
4 Ban công lầu 1,2,3 10,8 100% 10,8  m2
5 Lầu 4: Tum cầu thang 27,0 100% 27,0  m2
6 Lầu 4: sân thượng 30,6 50% 15,3  m2
7 Mái BTCT che tum 31,0 50% 15,5  m2
Tổng cộng 300,8  m2
Đơn giá xây nhà thô điều chỉnh theo diện tích 3.050.000 đ/m2
Giá xây nhà thô 917.440.000 Đồng
Giá xây hoàn thiện tạm tính 70%-110% đơn giá thô 642.208.000 Đồng
Giá xây nhà trọn gói 1.559.648.000 Đồng
Giá xây nhà 1 trệt 1 lửng 3 lầu 1 tum 4×13,5m mái BTCT
1 Móng cọc 54,0 30% 16,2  m2
2 Trệt 54,0 100% 54,0  m2
3 Lửng phần có sàn 43,2 100% 43,2  m2
Lửng phần thông tầng 10,8 50% 5,4  m3
4 Lầu 1,2,3 162,0 100% 162,0  m2
5 Ban công lầu 1,2,3 10,8 100% 10,8  m2
6 Lầu 4: Tum cầu thang 27,0 100% 27,0  m2
7 Lầu 4: sân thượng 30,6 50% 15,3  m2
8 Mái BTCT che tum 31,0 50% 15,5  m2
Tổng cộng 349,4  m2
Đơn giá xây nhà thô điều chỉnh theo diện tích 3.000.000 đ/m2
Giá xây nhà thô 1.048.200.000 Đồng
Giá xây hoàn thiện tạm tính 70%-110% đơn giá thô 733.740.000 Đồng
Giá xây nhà trọn gói 1.781.940.000 Đồng
Giá xây nhà 1 trệt 4 lầu 4×13,5m mái BTCT
1 Móng cọc 54,0 30% 16,2  m2
2 Trệt 54,0 100% 54,0  m2
3 Lầu 1,2,3,4 216,0 100% 216,0  m2
4 Ban công lầu 1,2,3,4 14,4 100% 14,4  m2
5 Mái BTCT 57,6 50% 28,8  m2
Tổng cộng 329,4  m2
Đơn giá xây nhà thô điều chỉnh theo diện tích 3.020.000 đ/m2
Giá xây nhà thô 994.788.000 Đồng
Giá xây hoàn thiện tạm tính 70%-110% đơn giá thô 696.351.600 Đồng
Giá xây nhà trọn gói 1.691.139.600 Đồng
Giá xây nhà 1 trệt 1 lửng 4 lầu 4×13,5m mái BTCT
1 Móng cọc 54,0 30% 16,2  m2
2 Trệt 54,0 100% 54,0  m2
3 Lửng phần có sàn 43,2 100% 43,2  m2
Lửng phần thông tầng 10,8 50% 5,4  m3
4 Lầu 1,2,3,4 216,0 100% 216,0  m2
5 Ban công lầu 1,2,3,4 14,4 100% 14,4  m2
6 Mái BTCT 57,6 50% 28,8  m2
Tổng cộng 351,0  m2
Đơn giá xây nhà thô điều chỉnh theo diện tích 3.000.000 đ/m2
Giá xây nhà thô 1.053.000.000 Đồng
Giá xây hoàn thiện tạm tính 70%-110% đơn giá thô 737.100.000 Đồng
Giá xây nhà trọn gói 1.790.100.000 Đồng
 

GIÁ XÂY NHÀ 5 TẦNG  4×13,5m 54m2

Giá xây nhà 1 trệt 4 lầu 1 tum 4×13,5m mái BTCT
1 Móng cọc 54,0 30% 16,2  m2
2 Trệt 54,0 100% 54,0  m2
3 Lầu 1,2,3,4 216,0 100% 216,0  m2
4 Ban công lầu 1,2,3,4 14,4 100% 14,4  m2
5 Lầu 4: Tum cầu thang 27,0 100% 27,0  m2
6 Lầu 4: sân thượng 30,6 50% 15,3  m2
7 Mái BTCT che tum 31,0 50% 15,5  m2
Tổng cộng 358,4  m2
Đơn giá xây nhà thô điều chỉnh theo diện tích 3.000.000 đ/m2
Giá xây nhà thô 1.075.200.000 Đồng
Giá xây hoàn thiện tạm tính 70%-110% đơn giá thô 752.640.000 Đồng
Giá xây nhà trọn gói 1.827.840.000 Đồng
Giá xây nhà 1 trệt 1 lửng 4 lầu 1 tum 4×13,5m mái BTCT
1 Móng cọc 54,0 30% 16,2  m2
2 Trệt 54,0 100% 54,0  m2
3 Lửng phần có sàn 43,2 100% 43,2  m2
Lửng phần thông tầng 10,8 50% 5,4  m3
4 Lầu 1,2,3,4 216,0 100% 216,0  m2
5 Ban công lầu 1,2,3,4 14,4 100% 14,4  m2
6 Lầu 4: Tum cầu thang 27,0 100% 27,0  m2
7 Lầu 4: sân thượng 30,6 50% 15,3  m2
8 Mái BTCT che tum 31,0 50% 15,5  m2
Tổng cộng 407,0  m2
Đơn giá xây nhà thô điều chỉnh theo diện tích 3.000.000 đ/m2
Giá xây nhà thô 1.221.000.000 Đồng
Giá xây hoàn thiện tạm tính 70%-110% đơn giá thô 854.700.000 Đồng
Giá xây nhà trọn gói 2.075.700.000 Đồng
Giá xây nhà 1 trệt 5 lầu 4×13,5m mái BTCT
Móng cọc 54,0 30% 16,2  m2
Trệt 54,0 100% 54,0  m2
Lầu 1,2,3,4,5 270,0 100% 270,0  m2
Ban công lầu 1,2,3,4,5 18,0 100% 18,0  m2
Mái BTCT 57,6 50% 28,8  m2
Tổng cộng 387,0  m2
Đơn giá xây nhà thô điều chỉnh theo diện tích 3.000.000 đ/m2
Giá xây nhà thô 1.161.000.000 Đồng
Giá xây hoàn thiện tạm tính 70%-110% đơn giá thô 812.700.000 Đồng
Giá xây nhà trọn gói 1.973.700.000 Đồng
Giá xây nhà 1 trệt 1 lửng 5 lầu 4×13,5m mái BTCT
1 Móng cọc 54,0 30% 16,2  m2
2 Trệt 54,0 100% 54,0  m2
3 Lửng phần có sàn 43,2 100% 43,2  m2
Lửng phần thông tầng 10,8 50% 5,4  m3
4 Lầu 1,2,3,4,5 270,0 100% 270,0  m2
5 Ban công lầu 1,2,3,4,5 18,0 100% 18,0  m2
6 Mái BTCT 57,6 50% 28,8  m2
Tổng cộng 435,6  m2
Đơn giá xây nhà thô điều chỉnh theo diện tích 3.000.000 đ/m2
Giá xây nhà thô 1.306.800.000 Đồng
Giá xây hoàn thiện tạm tính 70%-110% đơn giá thô 914.760.000 Đồng
Giá xây nhà trọn gói 2.221.560.000 Đồng
Điều chỉnh đơn giá trong các trường hợp sau
Nhà trong hẻm nhỏ 5% 150.000 đ/m2
Nhà trong hẻm 3% 90.000 đ/m2
Vách song (tô, sơn nước) 3% 75.000 đ/m2
Nhà có thang máy 4% 120.000 đ/m2
Nhà trên 6 sàn 3% 90.000 đ/m2

gia-xay-nha-tho

gia-xay-nha

Công Ty Nhật Lam tổ chức thi công đảm bảo an toàn, chất lượng cho công trình xây dựng nhà của quý khách . Để tư vấn hỗ trợ báo giá xây nhà trọn gói tốt nhất, quý khách vui lòng liên hệ: Mr Giang 0989 013 033  Ms Hoàng Anh 0987 377 223 Xin cám ơn

Các bài viết liên quan:

 1. Chuẩn bị trước khi xây nhà cần làm những gì?
 2. Chuẩn bị thi công nhà thầu làm những gì, chủ nhà cần chuẩn bị ra sao?
 3. Những lưu ý thi công giúp công trình đạt tiến độ, chất lượng, chủ nhà và nhà thầu cùng hài lòng
 4. Nghiệm thu công việc xây dựng
 5. Bảo hành công trình như thế nào?
 6. Tiến độ thi công mẫu nhà 3 tầng + 1 tum
 7. Lựa chọn nhà thầu 
 8. Lựa chọn vật liệu xây nhà
 9. Trình tự thi công 
 10. Để xem thêm tất cả các bài viết Quý khách xin mời click

click-danh-muc-bai-viet

Nguồn: Thiết kế xây dựng Nhật Lam

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Bài viết liên quan

Tiến độ thi công xây nhà trọn gói, nhà phố, biệt thự

Tiến độ thi công xây nhà trọn gói, nhà phố, biệt thự

Tiến độ thi công xây nhà trọn gói Hợp đồng xây nhà trọn gói, nhà thầu xây dựng thực hiện phần công việc phần xây...

Xem chi tiết
Giá xây dựng nhà 4×13,5m, 54m2

Giá xây dựng nhà 4×13,5m, 54m2

Giá xây dựng nhà 4x13,5m, 54m2 KIến trúc Nhật Lam xin kính mời Quý khách cùng tìm hiểu về giá xây nhà Bảng giá xây nhà...

Xem chi tiết
Giá xây dựng nhà 4×13,0m, 52m2

Giá xây dựng nhà 4×13,0m, 52m2

Giá xây dựng nhà 4x13,0m, 52m2 KIến trúc Nhật Lam xin kính mời Quý khách cùng tìm hiểu về giá xây nhà Bảng giá xây nhà...

Xem chi tiết
Giá xây dựng nhà 4×12,5m, 50m2

Giá xây dựng nhà 4×12,5m, 50m2

Giá xây dựng nhà 4x12,5m, 50m2 KIến trúc Nhật Lam xin kính mời Quý khách cùng tìm hiểu về giá xây nhà Bảng giá xây nhà...

Xem chi tiết
Giá xây dựng nhà 4x12m, 48m2

Giá xây dựng nhà 4x12m, 48m2

Giá xây dựng nhà 4x12m, 48m2 KIến trúc Nhật Lam xin kính mời Quý khách cùng tìm hiểu về giá xây nhà Bảng giá xây...

Xem chi tiết
Chương trình Khuyến mãi xây nhà trọn gói, xây nhà thô

Chương trình Khuyến mãi xây nhà trọn gói, xây nhà thô

Thông Tin Chương trình Khuyến mãi xây nhà trọn gói, xây nhà thô Xây Dựng Nhật Lam Xin Kính Chào Quý khách Xin mời Quý...

Xem chi tiết
Giá xây dựng nhà 1 trệt 2 lầu 60m2

Giá xây dựng nhà 1 trệt 2 lầu 60m2

Giá xây dựng nhà 1 trệt 2 lầu 60m2 Kiến trúc Nhật Lam xin kính mời Quý khách đến với website kiến trúc Nhật Lam Mẫu...

Xem chi tiết
Giá xây dựng nhà 1 trệt 2 lầu 55m2

Giá xây dựng nhà 1 trệt 2 lầu 55m2

Giá xây dựng nhà 1 trệt 2 lầu 55m2 Kiến trúc Nhật Lam xin kính mời Quý khách đến với website kiến trúc Nhật Lam  ...

Xem chi tiết
Giá xây dựng nhà 1 trệt 2 lầu 50m2

Giá xây dựng nhà 1 trệt 2 lầu 50m2

Giá xây dựng nhà 1 trệt 2 lầu 50m2 Kiến trúc Nhật Lam xin kính mời Quý khách đến với website kiến trúc Nhật Lam  ...

Xem chi tiết
Giá xây dựng nhà 1 trệt 1 lầu 85m2

Giá xây dựng nhà 1 trệt 1 lầu 85m2

Giá xây dựng nhà 1 trệt 1 lầu 85m2 KIến trúc Nhật Lam xin kính mời Quý khách cùng theo dõi bài viết Kích thước...

Xem chi tiết
Giá xây dựng nhà 1 trệt 1 lầu 80m2

Giá xây dựng nhà 1 trệt 1 lầu 80m2

Giá xây dựng nhà 1 trệt 1 lầu 80m2 KIến trúc Nhật Lam xin kính mời Quý khách cùng theo dõi bài viết Nhà 1...

Xem chi tiết
Giá xây dựng nhà 1 trệt 1 lầu 75m2

Giá xây dựng nhà 1 trệt 1 lầu 75m2

Giá xây dựng nhà 1 trệt 1 lầu 75m2 KIến trúc Nhật Lam xin kính mời Quý khách cùng theo dõi bài viết Để tính...

Xem chi tiết
Giá xây dựng nhà 1 trệt 1 lầu 70m2

Giá xây dựng nhà 1 trệt 1 lầu 70m2

Giá xây dựng nhà 1 trệt 1 lầu 70m2 KIến trúc Nhật Lam xin kính mời Quý khách cùng theo dõi bài viết Nhà phố...

Xem chi tiết
Giá xây dựng nhà 1 trệt 1 lầu 65m2

Giá xây dựng nhà 1 trệt 1 lầu 65m2

Giá xây dựng nhà 1 trệt 1 lầu 65m2 KIến trúc Nhật Lam xin kính mời Quý khách cùng tìm hiểu về xây nhà 1 trệt...

Xem chi tiết
Giá xây dựng nhà 1 trệt 1 lầu 60m2

Giá xây dựng nhà 1 trệt 1 lầu 60m2

Giá xây dựng nhà 1 trệt 1 lầu 60m2 KIến trúc Nhật Lam xin kính mời Quý khách cùng tìm hiểu về giá xây nhà...

Xem chi tiết

Về đầu trang