GIÁ THÔ  3.200.000 Đ/M2   GIÁ TRỌN GÓI 5.05 ĐẾN 6,5 TRIỆU Đ/M2

Trang chủ Giá xây dựng Giá xây dựng nhà 4x12m, 48m2

Giá xây dựng nhà 4x12m, 48m2

Giá xây dựng nhà 4x12m, 48m2

KIến trúc Nhật Lam xin kính mời Quý khách cùng tìm hiểu về giá xây nhà

Bảng giá xây nhà 4x12m, Kiến trúc Nhật Lam lập sẵn tường trường hợp

 • 1 trệt 1 lầu
 • 1 trệt 2 lầu
 • 1 trệt 3 lầu
 • 1 trệt 4 lầu
 • 1 trệt 5 lầu
 • Và trường hợp có lửng

Giá xây nhà bao gồm giá xây nhà phần thô và nhân công hoàn thiện, giá hoàn thiện nhà thông thường bằng 70% giá xây nhà thô, dựa trên bảng giá này các Bạn ước lượng tương đối về tổng dự toán xây nhà giúp cho việc dự trù kinh phí, chuẩn bị nguồn tài chính tốt hơn

Đơn giá xây dựng nhà thô tiêu chuẩn Quý IV 2018: 3.000.000 đ/m2, tổng diện tích sàn >350, nhà có 1 WC/tầng

gia-xay-nha-tho-10-1018

Chủng loại vật tư thô

bảng-Quy-dịnh-vật-tư-gói-xây-nhà-phần-thô

Bảng giá xây nhà 4x12m

 

 
GIÁ XÂY NHÀ 4x12m  48m2
Bề rộng                                                                                    4,0   m Dài    12,0 m
ban công                                                                                    0,9   m      
Diện tích 48,0   m2      
Đơn giá xây nhà thô tiêu chuẩn 2018 3.000.000 đ/m2
 

GIÁ XÂY NHÀ 1 TẦNG 4x12m 48m2

Giá xây nhà 1 trệt 1 lầu 4x12m mái lợp tôn m2 % m2
1 Móng cọc 48,0 30% 14,4  m2
2 Trệt 48,0 100% 48,0  m2
3 Lầu 1 48,0 100% 48,0  m2
4 Ban công lầu 1 3,6 100% 3,6  m2
5 Mái lợp tôn 48,0 30% 14,4  m2
6 Ban công mái 3,6 50% 1,8  m2
Tổng cộng 130,2  m2
Đơn giá xây nhà thô điều chỉnh 3.720.000 đ/m2
Giá xây nhà thô 484.344.000 Đồng
Giá xây hoàn thiện tạm tính 70%-110% đơn giá thô 339.040.800 Đồng
Giá xây nhà trọn gói 823.384.800 Đồng
Giá xây nhà 1 trệt 1 lầu 4x12m mái BTCT
1 Móng cọc 48,0 30% 14,4  m2
2 Trệt 48,0 100% 48,0  m2
3 Lầu 1 48,0 100% 48,0  m2
4 Ban công lầu 1 3,6 100% 3,6  m2
5 Mái BTCT 48,0 50% 24,0  m2
Tổng cộng 138,0  m2
Đơn giá xây nhà thô điều chỉnh theo diện tích 3.670.000 đ/m2
Giá xây nhà thô 506.460.000 Đồng

GIÁ XÂY NHÀ 2 TẦNG 4x12m 48m2

Giá xây nhà 1 trệt 2 lầu 4x12m mái lợp tôn
1 Móng cọc 48,0 30% 14,4  m2
2 Trệt 48,0 100% 48,0  m2
3 Lầu 1,2 96,0 100% 96,0  m2
4 Ban công lầu 1,2 7,2 100% 7,2  m2
5 Mái lợp tôn 48,0 30% 14,4  m2
4 Ban công mái 3,6 100% 3,6  m2
Tổng cộng 183,6  m2
Đơn giá xây nhà thô điều chỉnh theo diện tích 3.410.000 đ/m2
Giá xây nhà thô 626.076.000 Đồng
Giá xây hoàn thiện tạm tính 70%-110% đơn giá thô 438.253.200 Đồng
Giá xây nhà trọn gói 1.064.329.200 Đồng
Giá xây nhà 1 trệt 2 lầu 4x12m mái BTCT
1 Móng cọc 48,0 30% 14,4  m2
2 Trệt 48,0 100% 48,0  m2
3 Lầu 1,2 96,0 100% 96,0  m2
4 Ban công lầu 1,2 7,2 100% 7,2  m2
5 Mái BTCT 51,6 50% 25,8  m2
Tổng cộng 191,4  m2
Đơn giá xây nhà thô điều chỉnh theo diện tích 3.390.000 đ/m2
Giá xây nhà thô 648.846.000 Đồng
Giá xây hoàn thiện tạm tính 70%-110% đơn giá thô 454.192.200 Đồng
Giá xây nhà trọn gói 1.103.038.200 Đồng
Giá xây nhà 1 trệt 1 lửng 2 lầu 4x12m mái BTCT
1 Móng cọc 48,0 30% 14,4  m2
2 Trệt 48,0 100% 48,0  m2
3 Lửng phần có sàn 38,4 100% 38,4  m2
Lửng phần thông tầng 9,6 50% 4,8  m3
4 Lầu 1,2 96,0 100% 96,0  m2
5 Ban công lầu 1,2 7,2 100% 7,2  m2
6 Mái BTCT 51,6 50% 25,8  m2
Tổng cộng 234,6  m2
Đơn giá xây nhà thô điều chỉnh theo diện tích 3.220.000 đ/m2
Giá xây nhà thô 755.412.000 Đồng
Giá xây hoàn thiện tạm tính 70%-110% đơn giá thô 528.788.400 Đồng
Giá xây nhà trọn gói 1.284.200.400 Đồng

GIÁ XÂY NHÀ 3 TẦNG  4x12m 48m2

Giá xây nhà 1 trệt 2 lầu 1 tum 4x12m mái BTCT
1 Móng cọc 48,0 30% 14,4  m2
2 Trệt 48,0 100% 48,0  m2
3 Lầu 1,2 96,0 100% 96,0  m2
4 Ban công lầu 1,2 7,2 100% 7,2  m2
5 Lầu 3: Tum cầu thang 24,0 100% 24,0  m2
6 Lầu 3: sân thượng 27,6 50% 13,8  m2
7 Mái BTCT che tum 28,0 50% 14,0  m2
Tổng cộng 217,4  m2
Đơn giá xây nhà thô điều chỉnh theo diện tích 3.290.000 đ/m2
Giá xây nhà thô 715.246.000 Đồng
Giá xây hoàn thiện tạm tính 70%-110% đơn giá thô 500.672.200 Đồng
Giá xây nhà trọn gói 1.215.918.200 Đồng
Giá xây nhà 1 trệt 1 lửng  2 lầu 1 tum 4x12m mái BTCT
1 Móng cọc 48,0 30% 14,4  m2
2 Trệt 48,0 100% 48,0  m2
3 Lửng phần có sàn 38,4 100% 38,4  m2
Lửng phần thông tầng 9,6 50% 4,8  m3
4 Lầu 1,2 96,0 100% 96,0  m2
5 Ban công lầu 1,2 7,2 100% 7,2  m2
6 Lầu 3: Tum cầu thang 24,0 100% 24,0  m2
7 Lầu 3: sân thượng 27,6 50% 13,8  m2
8 Mái BTCT che tum 28,0 50% 14,0  m2
Tổng cộng 260,6  m2
Đơn giá xây nhà thô điều chỉnh theo diện tích 3.130.000 đ/m2
Giá xây nhà thô 815.678.000 Đồng
Giá xây hoàn thiện tạm tính 70%-110% đơn giá thô 570.974.600 Đồng
Giá xây nhà trọn gói 1.386.652.600 Đồng
Giá xây nhà 1 trệt 3 lầu 4x12m mái BTCT
1 Móng cọc 48,0 30% 14,4  m2
2 Trệt 48,0 100% 48,0  m2
3 Lầu 1,2,3 144,0 100% 144,0  m2
4 Ban công lầu 1,2,3 10,8 100% 10,8  m2
5 Mái BTCT 51,6 50% 25,8  m2
Tổng cộng 243,0  m2
Đơn giá xây nhà thô điều chỉnh theo diện tích 3.180.000 đ/m2
Giá xây nhà thô 772.740.000 Đồng
Giá xây hoàn thiện tạm tính 70%-110% đơn giá thô 540.918.000 Đồng
Giá xây nhà trọn gói 1.313.658.000 Đồng
Giá xây nhà 1 trệt 1 lửng 3 lầu 4x12m mái BTCT
1 Móng cọc 48,0 30% 14,4  m2
2 Trệt 48,0 100% 48,0  m2
3 Lửng phần có sàn 38,4 100% 38,4  m2
Lửng phần thông tầng 9,6 50% 4,8  m3
4 Lầu 1,2,3 144,0 100% 144,0  m2
5 Ban công lầu 1,2,3 10,8 100% 10,8  m2
6 Mái BTCT 51,6 50% 25,8  m2
Tổng cộng 286,2  m2
Đơn giá xây nhà thô điều chỉnh theo diện tích 3.080.000 đ/m2
Giá xây nhà thô 881.496.000 Đồng
Giá xây hoàn thiện tạm tính 70%-110% đơn giá thô 617.047.200 Đồng
Giá xây nhà trọn gói 1.498.543.200 Đồng

GIÁ XÂY NHÀ 4 TẦNG  4x12m 48m2

Giá xây nhà 1 trệt 3 lầu 1 tum 4x12m mái BTCT
1 Móng cọc 48,0 30% 14,4  m2
2 Trệt 48,0 100% 48,0  m2
3 Lầu 1,2,3 144,0 100% 144,0  m2
4 Ban công lầu 1,2,3 10,8 100% 10,8  m2
5 Lầu 4: Tum cầu thang 24,0 100% 24,0  m2
6 Lầu 4: sân thượng 27,6 50% 13,8  m2
7 Mái BTCT che tum 28,0 50% 14,0  m2
Tổng cộng 269,0  m2
Đơn giá xây nhà thô điều chỉnh theo diện tích 3.110.000 đ/m2
Giá xây nhà thô 836.590.000 Đồng
Giá xây hoàn thiện tạm tính 70%-110% đơn giá thô 585.613.000 Đồng
Giá xây nhà trọn gói 1.422.203.000 Đồng
Giá xây nhà 1 trệt 1 lửng 3 lầu 1 tum 4x12m mái BTCT
1 Móng cọc 48,0 30% 14,4  m2
2 Trệt 48,0 100% 48,0  m2
3 Lửng phần có sàn 38,4 100% 38,4  m2
Lửng phần thông tầng 9,6 50% 4,8  m3
4 Lầu 1,2,3 144,0 100% 144,0  m2
5 Ban công lầu 1,2,3 10,8 100% 10,8  m2
6 Lầu 4: Tum cầu thang 24,0 100% 24,0  m2
7 Lầu 4: sân thượng 27,6 50% 13,8  m2
8 Mái BTCT che tum 28,0 50% 14,0  m2
Tổng cộng 312,2  m2
Đơn giá xây nhà thô điều chỉnh theo diện tích 3.040.000 đ/m2
Giá xây nhà thô 949.088.000 Đồng
Giá xây hoàn thiện tạm tính 70%-110% đơn giá thô 664.361.600 Đồng
Giá xây nhà trọn gói 1.613.449.600 Đồng
Giá xây nhà 1 trệt 4 lầu 4x12m mái BTCT
1 Móng cọc 48,0 30% 14,4  m2
2 Trệt 48,0 100% 48,0  m2
3 Lầu 1,2,3,4 192,0 100% 192,0  m2
4 Ban công lầu 1,2,3,4 14,4 100% 14,4  m2
5 Mái BTCT 51,6 50% 25,8  m2
Tổng cộng 294,6  m2
Đơn giá xây nhà thô điều chỉnh theo diện tích 3.060.000 đ/m2
Giá xây nhà thô 901.476.000 Đồng
Giá xây hoàn thiện tạm tính 70%-110% đơn giá thô 631.033.200 Đồng
Giá xây nhà trọn gói 1.532.509.200 Đồng
Giá xây nhà 1 trệt 1 lửng 4 lầu 4x12m mái BTCT
1 Móng cọc 48,0 30% 14,4  m2
2 Trệt 48,0 100% 48,0  m2
3 Lửng phần có sàn 38,4 100% 38,4  m2
Lửng phần thông tầng 9,6 50% 4,8  m3
4 Lầu 1,2,3,4 192,0 100% 192,0  m2
5 Ban công lầu 1,2,3,4 14,4 100% 14,4  m2
6 Mái BTCT 51,6 50% 25,8  m2
Tổng cộng 351,0  m2
Đơn giá xây nhà thô điều chỉnh theo diện tích 3.000.000 đ/m2
Giá xây nhà thô 1.053.000.000 Đồng
Giá xây hoàn thiện tạm tính 70%-110% đơn giá thô 737.100.000 Đồng
Giá xây nhà trọn gói 1.790.100.000 Đồng

GIÁ XÂY NHÀ 5 TẦNG  4x12m 48m2

Giá xây nhà 1 trệt 4 lầu 1 tum 4x12m mái BTCT
1 Móng cọc 48,0 30% 14,4  m2
2 Trệt 48,0 100% 48,0  m2
3 Lầu 1,2,3,4 192,0 100% 192,0  m2
4 Ban công lầu 1,2,3,4 14,4 100% 14,4  m2
5 Lầu 4: Tum cầu thang 24,0 100% 24,0  m2
6 Lầu 4: sân thượng 27,6 50% 13,8  m2
7 Mái BTCT che tum 28,0 50% 14,0  m2
Tổng cộng 320,6  m2
Đơn giá xây nhà thô điều chỉnh theo diện tích 3.030.000 đ/m2
Giá xây nhà thô 971.418.000 Đồng
Giá xây hoàn thiện tạm tính 70%-110% đơn giá thô 679.992.600 Đồng
Giá xây nhà trọn gói 1.651.410.600 Đồng
Giá xây nhà 1 trệt 1 lửng 4 lầu 1 tum 4x12m mái BTCT
1 Móng cọc 48,0 30% 14,4  m2
2 Trệt 48,0 100% 48,0  m2
3 Lửng phần có sàn 38,4 100% 38,4  m2
Lửng phần thông tầng 9,6 50% 4,8  m3
4 Lầu 1,2,3,4 192,0 100% 192,0  m2
5 Ban công lầu 1,2,3,4 14,4 100% 14,4  m2
6 Lầu 4: Tum cầu thang 24,0 100% 24,0  m2
7 Lầu 4: sân thượng 27,6 50% 13,8  m2
8 Mái BTCT che tum 28,0 50% 14,0  m2
Tổng cộng 363,8  m2
Đơn giá xây nhà thô điều chỉnh theo diện tích 3.000.000 đ/m2
Giá xây nhà thô 1.091.400.000 Đồng
Giá xây hoàn thiện tạm tính 70%-110% đơn giá thô 763.980.000 Đồng
Giá xây nhà trọn gói 1.855.380.000 Đồng
Giá xây nhà 1 trệt 5 lầu 4x12m mái BTCT
Móng cọc 48,0 30% 14,4  m2
Trệt 48,0 100% 48,0  m2
Lầu 1,2,3,4,5 240,0 100% 240,0  m2
Ban công lầu 1,2,3,4,5 18,0 100% 18,0  m2
Mái BTCT 51,6 50% 25,8  m2
Tổng cộng 346,2  m2
Đơn giá xây nhà thô điều chỉnh theo diện tích 3.000.000 đ/m2
Giá xây nhà thô 1.038.600.000 Đồng
Giá xây hoàn thiện tạm tính 70%-110% đơn giá thô 727.020.000 Đồng
Giá xây nhà trọn gói 1.765.620.000 Đồng
Giá xây nhà 1 trệt 1 lửng 5 lầu 4x12m mái BTCT
1 Móng cọc 48,0 30% 14,4  m2
2 Trệt 48,0 100% 48,0  m2
3 Lửng phần có sàn 38,4 100% 38,4  m2
Lửng phần thông tầng 9,6 50% 4,8  m3
4 Lầu 1,2,3,4,5 240,0 100% 240,0  m2
5 Ban công lầu 1,2,3,4,5 18,0 100% 18,0  m2
6 Mái BTCT 51,6 50% 25,8  m2
Tổng cộng 389,4  m2
Đơn giá xây nhà thô điều chỉnh theo diện tích 3.000.000 đ/m2
Giá xây nhà thô 1.168.200.000 Đồng
Giá xây hoàn thiện tạm tính 70%-110% đơn giá thô 817.740.000 Đồng
Giá xây nhà trọn gói 1.985.940.000 Đồng
Điều chỉnh đơn giá trong các trường hợp sau
Nhà trong hẻm nhỏ 5% 150.000 đ/m2
Nhà trong hẻm 3% 90.000 đ/m2
Vách song (tô, sơn nước) 3% 75.000 đ/m2
Nhà có thang máy 4% 120.000 đ/m2
Nhà trên 6 sàn 3% 90.000 đ/m2

gia-xay-nha-tho

gia-xay-nha

Công Ty Nhật Lam tổ chức thi công đảm bảo an toàn, chất lượng cho công trình xây dựng nhà của quý khách . Để tư vấn hỗ trợ báo giá xây nhà trọn gói tốt nhất, quý khách vui lòng liên hệ: Mr Giang 0989 013 033  Ms Hoàng Anh 0987 377 223 Xin cám ơn

Các bài viết liên quan:

 1. Chuẩn bị trước khi xây nhà cần làm những gì?
 2. Chuẩn bị thi công nhà thầu làm những gì, chủ nhà cần chuẩn bị ra sao?
 3. Những lưu ý thi công giúp công trình đạt tiến độ, chất lượng, chủ nhà và nhà thầu cùng hài lòng
 4. Nghiệm thu công việc xây dựng
 5. Bảo hành công trình như thế nào?
 6. Tiến độ thi công mẫu nhà 3 tầng + 1 tum
 7. Lựa chọn nhà thầu 
 8. Lựa chọn vật liệu xây nhà
 9. Trình tự thi công 
 10. Để xem thêm tất cả các bài viết Quý khách xin mời click

click-danh-muc-bai-viet

Nguồn: Thiết kế xây dựng Nhật Lam

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Bài viết liên quan

Tiến độ thi công xây nhà trọn gói, nhà phố, biệt thự

Tiến độ thi công xây nhà trọn gói, nhà phố, biệt thự

Tiến độ thi công xây nhà trọn gói Hợp đồng xây nhà trọn gói, nhà thầu xây dựng thực hiện phần công việc phần xây...

Xem chi tiết
Giá xây dựng nhà 4×13,5m, 54m2

Giá xây dựng nhà 4×13,5m, 54m2

Giá xây dựng nhà 4x13,5m, 54m2 KIến trúc Nhật Lam xin kính mời Quý khách cùng tìm hiểu về giá xây nhà Bảng giá xây nhà...

Xem chi tiết
Giá xây dựng nhà 4×13,0m, 52m2

Giá xây dựng nhà 4×13,0m, 52m2

Giá xây dựng nhà 4x13,0m, 52m2 KIến trúc Nhật Lam xin kính mời Quý khách cùng tìm hiểu về giá xây nhà Bảng giá xây nhà...

Xem chi tiết
Giá xây dựng nhà 4×12,5m, 50m2

Giá xây dựng nhà 4×12,5m, 50m2

Giá xây dựng nhà 4x12,5m, 50m2 KIến trúc Nhật Lam xin kính mời Quý khách cùng tìm hiểu về giá xây nhà Bảng giá xây nhà...

Xem chi tiết
Giá xây dựng nhà 4x12m, 48m2

Giá xây dựng nhà 4x12m, 48m2

Giá xây dựng nhà 4x12m, 48m2 KIến trúc Nhật Lam xin kính mời Quý khách cùng tìm hiểu về giá xây nhà Bảng giá xây...

Xem chi tiết
Chương trình Khuyến mãi xây nhà trọn gói, xây nhà thô

Chương trình Khuyến mãi xây nhà trọn gói, xây nhà thô

Thông Tin Chương trình Khuyến mãi xây nhà trọn gói, xây nhà thô Xây Dựng Nhật Lam Xin Kính Chào Quý khách Xin mời Quý...

Xem chi tiết
Giá xây dựng nhà 1 trệt 2 lầu 60m2

Giá xây dựng nhà 1 trệt 2 lầu 60m2

Giá xây dựng nhà 1 trệt 2 lầu 60m2 Kiến trúc Nhật Lam xin kính mời Quý khách đến với website kiến trúc Nhật Lam Mẫu...

Xem chi tiết
Giá xây dựng nhà 1 trệt 2 lầu 55m2

Giá xây dựng nhà 1 trệt 2 lầu 55m2

Giá xây dựng nhà 1 trệt 2 lầu 55m2 Kiến trúc Nhật Lam xin kính mời Quý khách đến với website kiến trúc Nhật Lam  ...

Xem chi tiết
Giá xây dựng nhà 1 trệt 2 lầu 50m2

Giá xây dựng nhà 1 trệt 2 lầu 50m2

Giá xây dựng nhà 1 trệt 2 lầu 50m2 Kiến trúc Nhật Lam xin kính mời Quý khách đến với website kiến trúc Nhật Lam  ...

Xem chi tiết
Giá xây dựng nhà 1 trệt 1 lầu 85m2

Giá xây dựng nhà 1 trệt 1 lầu 85m2

Giá xây dựng nhà 1 trệt 1 lầu 85m2 KIến trúc Nhật Lam xin kính mời Quý khách cùng theo dõi bài viết Kích thước...

Xem chi tiết
Giá xây dựng nhà 1 trệt 1 lầu 80m2

Giá xây dựng nhà 1 trệt 1 lầu 80m2

Giá xây dựng nhà 1 trệt 1 lầu 80m2 KIến trúc Nhật Lam xin kính mời Quý khách cùng theo dõi bài viết Nhà 1...

Xem chi tiết
Giá xây dựng nhà 1 trệt 1 lầu 75m2

Giá xây dựng nhà 1 trệt 1 lầu 75m2

Giá xây dựng nhà 1 trệt 1 lầu 75m2 KIến trúc Nhật Lam xin kính mời Quý khách cùng theo dõi bài viết Để tính...

Xem chi tiết
Giá xây dựng nhà 1 trệt 1 lầu 70m2

Giá xây dựng nhà 1 trệt 1 lầu 70m2

Giá xây dựng nhà 1 trệt 1 lầu 70m2 KIến trúc Nhật Lam xin kính mời Quý khách cùng theo dõi bài viết Nhà phố...

Xem chi tiết
Giá xây dựng nhà 1 trệt 1 lầu 65m2

Giá xây dựng nhà 1 trệt 1 lầu 65m2

Giá xây dựng nhà 1 trệt 1 lầu 65m2 KIến trúc Nhật Lam xin kính mời Quý khách cùng tìm hiểu về xây nhà 1 trệt...

Xem chi tiết
Giá xây dựng nhà 1 trệt 1 lầu 60m2

Giá xây dựng nhà 1 trệt 1 lầu 60m2

Giá xây dựng nhà 1 trệt 1 lầu 60m2 KIến trúc Nhật Lam xin kính mời Quý khách cùng tìm hiểu về giá xây nhà...

Xem chi tiết

Về đầu trang