GIÁ THÔ  3.200.000 Đ/M2   GIÁ TRỌN GÓI 5.05 ĐẾN 6,5 TRIỆU Đ/M2

Trang chủ Giá xây dựng Giá xây dựng nhà 4×12,5m, 50m2

Giá xây dựng nhà 4×12,5m, 50m2

Giá xây dựng nhà 4×12,5m, 50m2

KIến trúc Nhật Lam xin kính mời Quý khách cùng tìm hiểu về giá xây nhà

Bảng giá xây nhà 4×12,5m, Kiến trúc Nhật Lam lập sẵn từng trường hợp

 • 1 trệt 1 lầu
 • 1 trệt 2 lầu
 • 1 trệt 3 lầu
 • 1 trệt 4 lầu
 • 1 trệt 5 lầu
 • Và trường hợp có lửng

Giá xây nhà bao gồm giá xây nhà phần thô và nhân công hoàn thiện, giá hoàn thiện nhà thông thường bằng 70% giá xây nhà thô, dựa trên bảng giá này các Bạn ước lượng tương đối về tổng dự toán xây nhà giúp cho việc dự trù kinh phí, chuẩn bị nguồn tài chính tốt hơn

Đơn giá xây dựng nhà thô tiêu chuẩn Quý IV 2018: 3.000.000 đ/m2, tổng diện tích sàn >350, nhà có 1 WC/tầng

gia-xay-nha-tho-10-1018

Chủng loại vật tư thô

bảng-Quy-dịnh-vật-tư-gói-xây-nhà-phần-thô

Bảng giá xây nhà 4×12,5m

 
GIÁ XÂY NHÀ 4×12,5m  50m2
Bề rộng                                                                                    4,0 m Dài    12,5 m
Ban công                                                                                    0,9 m  
Diện tích 50,0 m2  
Đơn giá xây nhà thô tiêu chuẩn 2018 3.000.000 đ/m2
 

GIÁ XÂY NHÀ 1 TẦNG 4×12,5m 50m2

Giá xây nhà 1 trệt 1 lầu 4×12,5m mái lợp tôn
1 Móng cọc 50,0 30% 15,0  m2
2 Trệt 50,0 100% 50,0  m2
3 Lầu 1 50,0 100% 50,0  m2
4 Ban công lầu 1 3,6 100% 3,6  m2
5 Mái lợp tôn 50,0 30% 15,0  m2
6 Ban công mái 3,6 50% 1,8  m2
Tổng cộng 135,4  m2
Đơn giá xây nhà thô điều chỉnh 3.690.000 đ/m2
Giá xây nhà thô 499.626.000 Đồng
Giá xây hoàn thiện tạm tính 70%-110% đơn giá thô 349.738.200 Đồng
Giá xây nhà trọn gói 849.364.200 Đồng
Giá xây nhà 1 trệt 1 lầu 4×12,5m mái BTCT
1 Móng cọc 50,0 30% 15,0  m2
2 Trệt 50,0 100% 50,0  m2
3 Lầu 1 50,0 100% 50,0  m2
4 Ban công lầu 1 3,6 100% 3,6  m2
5 Mái BTCT 50,0 50% 25,0  m2
Tổng cộng 143,6  m2
Đơn giá xây nhà thô điều chỉnh theo diện tích 3.630.000 đ/m2
Giá xây nhà thô 521.268.000 Đồng
 

GIÁ XÂY NHÀ 2 TẦNG 4×12,5m 50m2

Giá xây nhà 1 trệt 2 lầu 4×12,5m mái lợp tôn
1 Móng cọc 50,0 30% 15,0  m2
2 Trệt 50,0 100% 50,0  m2
3 Lầu 1,2 100,0 100% 100,0  m2
4 Ban công lầu 1,2 7,2 100% 7,2  m2
5 Mái lợp tôn 50,0 30% 15,0  m2
4 Ban công mái 3,6 100% 3,6  m2
Tổng cộng 190,8  m2
Đơn giá xây nhà thô điều chỉnh theo diện tích 3.390.000 đ/m2
Giá xây nhà thô 646.812.000 Đồng
Giá xây hoàn thiện tạm tính 70%-110% đơn giá thô 452.768.400 Đồng
Giá xây nhà trọn gói 1.099.580.400 Đồng
Giá xây nhà 1 trệt 2 lầu 4×12,5m mái BTCT
1 Móng cọc 50,0 30% 15,0  m2
2 Trệt 50,0 100% 50,0  m2
3 Lầu 1,2 100,0 100% 100,0  m2
4 Ban công lầu 1,2 7,2 100% 7,2  m2
5 Mái BTCT 53,6 50% 26,8  m2
Tổng cộng 199,0  m2
Đơn giá xây nhà thô điều chỉnh theo diện tích 3.360.000 đ/m2
Giá xây nhà thô 668.640.000 Đồng
Giá xây hoàn thiện tạm tính 70%-110% đơn giá thô 468.048.000 Đồng
Giá xây nhà trọn gói 1.136.688.000 Đồng
Giá xây nhà 1 trệt 1 lửng 2 lầu 4×12,5m mái BTCT
1 Móng cọc 50,0 30% 15,0  m2
2 Trệt 50,0 100% 50,0  m2
3 Lửng phần có sàn 40,0 100% 40,0  m2
Lửng phần thông tầng 10,0 50% 5,0  m3
4 Lầu 1,2 100,0 100% 100,0  m2
5 Ban công lầu 1,2 7,2 100% 7,2  m2
6 Mái BTCT 53,6 50% 26,8  m2
Tổng cộng 244,0  m2
Đơn giá xây nhà thô điều chỉnh theo diện tích 3.180.000 đ/m2
Giá xây nhà thô 775.920.000 Đồng
Giá xây hoàn thiện tạm tính 70%-110% đơn giá thô 543.144.000 Đồng
Giá xây nhà trọn gói 1.319.064.000 Đồng
 

GIÁ XÂY NHÀ 3 TẦNG  4×12,5m 50m2

Giá xây nhà 1 trệt 2 lầu 1 tum 4×12,5m mái BTCT
1 Móng cọc 50,0 30% 15,0  m2
2 Trệt 50,0 100% 50,0  m2
3 Lầu 1,2 100,0 100% 100,0  m2
4 Ban công lầu 1,2 7,2 100% 7,2  m2
5 Lầu 3: Tum cầu thang 25,0 100% 25,0  m2
6 Lầu 3: sân thượng 28,6 50% 14,3  m2
7 Mái BTCT che tum 29,0 50% 14,5  m2
Tổng cộng 226,0  m2
Đơn giá xây nhà thô điều chỉnh theo diện tích 3.250.000 đ/m2
Giá xây nhà thô 734.500.000 Đồng
Giá xây hoàn thiện tạm tính 70%-110% đơn giá thô 514.150.000 Đồng
Giá xây nhà trọn gói 1.248.650.000 Đồng
Giá xây nhà 1 trệt 1 lửng  2 lầu 1 tum 4×12,5m mái BTCT
1 Móng cọc 50,0 30% 15,0  m2
2 Trệt 50,0 100% 50,0  m2
3 Lửng phần có sàn 40,0 100% 40,0  m2
Lửng phần thông tầng 10,0 50% 5,0  m3
4 Lầu 1,2 100,0 100% 100,0  m2
5 Ban công lầu 1,2 7,2 100% 7,2  m2
6 Lầu 3: Tum cầu thang 25,0 100% 25,0  m2
7 Lầu 3: sân thượng 28,6 50% 14,3  m2
8 Mái BTCT che tum 29,0 50% 14,5  m2
Tổng cộng 271,0  m2
Đơn giá xây nhà thô điều chỉnh theo diện tích 3.110.000 đ/m2
Giá xây nhà thô 842.810.000 Đồng
Giá xây hoàn thiện tạm tính 70%-110% đơn giá thô 589.967.000 Đồng
Giá xây nhà trọn gói 1.432.777.000 Đồng
Giá xây nhà 1 trệt 3 lầu 4×12,5m mái BTCT
1 Móng cọc 50,0 30% 15,0  m2
2 Trệt 50,0 100% 50,0  m2
3 Lầu 1,2,3 150,0 100% 150,0  m2
4 Ban công lầu 1,2,3 10,8 100% 10,8  m2
5 Mái BTCT 53,6 50% 26,8  m2
Tổng cộng 252,6  m2
Đơn giá xây nhà thô điều chỉnh theo diện tích 3.150.000 đ/m2
Giá xây nhà thô 795.690.000 Đồng
Giá xây hoàn thiện tạm tính 70%-110% đơn giá thô 556.983.000 Đồng
Giá xây nhà trọn gói 1.352.673.000 Đồng
Giá xây nhà 1 trệt 1 lửng 3 lầu 4×12,5m mái BTCT
1 Móng cọc 50,0 30% 15,0  m2
2 Trệt 50,0 100% 50,0  m2
3 Lửng phần có sàn 40,0 100% 40,0  m2
Lửng phần thông tầng 10,0 50% 5,0  m3
4 Lầu 1,2,3 150,0 100% 150,0  m2
5 Ban công lầu 1,2,3 10,8 100% 10,8  m2
6 Mái BTCT 53,6 50% 26,8  m2
Tổng cộng 297,6  m2
Đơn giá xây nhà thô điều chỉnh theo diện tích 3.060.000 đ/m2
Giá xây nhà thô 910.656.000 Đồng
Giá xây hoàn thiện tạm tính 70%-110% đơn giá thô 637.459.200 Đồng
Giá xây nhà trọn gói 1.548.115.200 Đồng
 

GIÁ XÂY NHÀ 4 TẦNG  4×12,5m 50m2

Giá xây nhà 1 trệt 3 lầu 1 tum 4×12,5m mái BTCT
1 Móng cọc 50,0 30% 15,0  m2
2 Trệt 50,0 100% 50,0  m2
3 Lầu 1,2,3 150,0 100% 150,0  m2
4 Ban công lầu 1,2,3 10,8 100% 10,8  m2
5 Lầu 4: Tum cầu thang 25,0 100% 25,0  m2
6 Lầu 4: sân thượng 28,6 50% 14,3  m2
7 Mái BTCT che tum 29,0 50% 14,5  m2
Tổng cộng 279,6  m2
Đơn giá xây nhà thô điều chỉnh theo diện tích 3.090.000 đ/m2
Giá xây nhà thô 863.964.000 Đồng
Giá xây hoàn thiện tạm tính 70%-110% đơn giá thô 604.774.800 Đồng
Giá xây nhà trọn gói 1.468.738.800 Đồng
Giá xây nhà 1 trệt 1 lửng 3 lầu 1 tum 4×12,5m mái BTCT
1 Móng cọc 50,0 30% 15,0  m2
2 Trệt 50,0 100% 50,0  m2
3 Lửng phần có sàn 40,0 100% 40,0  m2
Lửng phần thông tầng 10,0 50% 5,0  m3
4 Lầu 1,2,3 150,0 100% 150,0  m2
5 Ban công lầu 1,2,3 10,8 100% 10,8  m2
6 Lầu 4: Tum cầu thang 25,0 100% 25,0  m2
7 Lầu 4: sân thượng 28,6 50% 14,3  m2
8 Mái BTCT che tum 29,0 50% 14,5  m2
Tổng cộng 324,6  m2
Đơn giá xây nhà thô điều chỉnh theo diện tích 3.030.000 đ/m2
Giá xây nhà thô 983.538.000 Đồng
Giá xây hoàn thiện tạm tính 70%-110% đơn giá thô 688.476.600 Đồng
Giá xây nhà trọn gói 1.672.014.600 Đồng
Giá xây nhà 1 trệt 4 lầu 4×12,5m mái BTCT
1 Móng cọc 50,0 30% 15,0  m2
2 Trệt 50,0 100% 50,0  m2
3 Lầu 1,2,3,4 200,0 100% 200,0  m2
4 Ban công lầu 1,2,3,4 14,4 100% 14,4  m2
5 Mái BTCT 53,6 50% 26,8  m2
Tổng cộng 306,2  m2
Đơn giá xây nhà thô điều chỉnh theo diện tích 3.040.000 đ/m2
Giá xây nhà thô 930.848.000 Đồng
Giá xây hoàn thiện tạm tính 70%-110% đơn giá thô 651.593.600 Đồng
Giá xây nhà trọn gói 1.582.441.600 Đồng
Giá xây nhà 1 trệt 1 lửng 4 lầu 4×12,5m mái BTCT
1 Móng cọc 50,0 30% 15,0  m2
2 Trệt 50,0 100% 50,0  m2
3 Lửng phần có sàn 40,0 100% 40,0  m2
Lửng phần thông tầng 10,0 50% 5,0  m3
4 Lầu 1,2,3,4 200,0 100% 200,0  m2
5 Ban công lầu 1,2,3,4 14,4 100% 14,4  m2
6 Mái BTCT 53,6 50% 26,8  m2
Tổng cộng 351,0  m2
Đơn giá xây nhà thô điều chỉnh theo diện tích 3.000.000 đ/m2
Giá xây nhà thô 1.053.000.000 Đồng
Giá xây hoàn thiện tạm tính 70%-110% đơn giá thô 737.100.000 Đồng
Giá xây nhà trọn gói 1.790.100.000 Đồng
 

GIÁ XÂY NHÀ 5 TẦNG  4×12,5m 50m2

Giá xây nhà 1 trệt 4 lầu 1 tum 4×12,5m mái BTCT
1 Móng cọc 50,0 30% 15,0  m2
2 Trệt 50,0 100% 50,0  m2
3 Lầu 1,2,3,4 200,0 100% 200,0  m2
4 Ban công lầu 1,2,3,4 14,4 100% 14,4  m2
5 Lầu 4: Tum cầu thang 25,0 100% 25,0  m2
6 Lầu 4: sân thượng 28,6 50% 14,3  m2
7 Mái BTCT che tum 29,0 50% 14,5  m2
Tổng cộng 333,2  m2
Đơn giá xây nhà thô điều chỉnh theo diện tích 3.020.000 đ/m2
Giá xây nhà thô 1.006.264.000 Đồng
Giá xây hoàn thiện tạm tính 70%-110% đơn giá thô 704.384.800 Đồng
Giá xây nhà trọn gói 1.710.648.800 Đồng
Giá xây nhà 1 trệt 1 lửng 4 lầu 1 tum 4×12,5m mái BTCT
1 Móng cọc 50,0 30% 15,0  m2
2 Trệt 50,0 100% 50,0  m2
3 Lửng phần có sàn 40,0 100% 40,0  m2
Lửng phần thông tầng 10,0 50% 5,0  m3
4 Lầu 1,2,3,4 200,0 100% 200,0  m2
5 Ban công lầu 1,2,3,4 14,4 100% 14,4  m2
6 Lầu 4: Tum cầu thang 25,0 100% 25,0  m2
7 Lầu 4: sân thượng 28,6 50% 14,3  m2
8 Mái BTCT che tum 29,0 50% 14,5  m2
Tổng cộng 378,2  m2
Đơn giá xây nhà thô điều chỉnh theo diện tích 3.000.000 đ/m2
Giá xây nhà thô 1.134.600.000 Đồng
Giá xây hoàn thiện tạm tính 70%-110% đơn giá thô 794.220.000 Đồng
Giá xây nhà trọn gói 1.928.820.000 Đồng
Giá xây nhà 1 trệt 5 lầu 4×12,5m mái BTCT
Móng cọc 50,0 30% 15,0  m2
Trệt 50,0 100% 50,0  m2
Lầu 1,2,3,4,5 250,0 100% 250,0  m2
Ban công lầu 1,2,3,4,5 18,0 100% 18,0  m2
Mái BTCT 53,6 50% 26,8  m2
Tổng cộng 359,8  m2
Đơn giá xây nhà thô điều chỉnh theo diện tích 3.000.000 đ/m2
Giá xây nhà thô 1.079.400.000 Đồng
Giá xây hoàn thiện tạm tính 70%-110% đơn giá thô 755.580.000 Đồng
Giá xây nhà trọn gói 1.834.980.000 Đồng
Giá xây nhà 1 trệt 1 lửng 5 lầu 4×12,5m mái BTCT
1 Móng cọc 50,0 30% 15,0  m2
2 Trệt 50,0 100% 50,0  m2
3 Lửng phần có sàn 40,0 100% 40,0  m2
Lửng phần thông tầng 10,0 50% 5,0  m3
4 Lầu 1,2,3,4,5 250,0 100% 250,0  m2
5 Ban công lầu 1,2,3,4,5 18,0 100% 18,0  m2
6 Mái BTCT 53,6 50% 26,8  m2
Tổng cộng 404,8  m2
Đơn giá xây nhà thô điều chỉnh theo diện tích 3.000.000 đ/m2
Giá xây nhà thô 1.214.400.000 Đồng
Giá xây hoàn thiện tạm tính 70%-110% đơn giá thô 850.080.000 Đồng
Giá xây nhà trọn gói 2.064.480.000 Đồng
Điều chỉnh đơn giá trong các trường hợp sau
Nhà trong hẻm nhỏ 5% 150.000 đ/m2
Nhà trong hẻm 3% 90.000 đ/m2
Vách song (tô, sơn nước) 3% 75.000 đ/m2
Nhà có thang máy 4% 120.000 đ/m2
Nhà trên 6 sàn 3% 90.000 đ/m2

gia-xay-nha-tho

gia-xay-nha

Công Ty Nhật Lam tổ chức thi công đảm bảo an toàn, chất lượng cho công trình xây dựng nhà của quý khách . Để tư vấn hỗ trợ báo giá xây nhà trọn gói tốt nhất, quý khách vui lòng liên hệ: Mr Giang 0989 013 033  Ms Hoàng Anh 0987 377 223 Xin cám ơn

Các bài viết liên quan:

 1. Chuẩn bị trước khi xây nhà cần làm những gì?
 2. Chuẩn bị thi công nhà thầu làm những gì, chủ nhà cần chuẩn bị ra sao?
 3. Những lưu ý thi công giúp công trình đạt tiến độ, chất lượng, chủ nhà và nhà thầu cùng hài lòng
 4. Nghiệm thu công việc xây dựng
 5. Bảo hành công trình như thế nào?
 6. Tiến độ thi công mẫu nhà 3 tầng + 1 tum
 7. Lựa chọn nhà thầu 
 8. Lựa chọn vật liệu xây nhà
 9. Trình tự thi công 
 10. Để xem thêm tất cả các bài viết Quý khách xin mời click

click-danh-muc-bai-viet

Nguồn: Thiết kế xây dựng Nhật Lam

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Bài viết liên quan

Tiến độ thi công xây nhà trọn gói, nhà phố, biệt thự

Tiến độ thi công xây nhà trọn gói, nhà phố, biệt thự

Tiến độ thi công xây nhà trọn gói Hợp đồng xây nhà trọn gói, nhà thầu xây dựng thực hiện phần công việc phần xây...

Xem chi tiết
Giá xây dựng nhà 4×13,5m, 54m2

Giá xây dựng nhà 4×13,5m, 54m2

Giá xây dựng nhà 4x13,5m, 54m2 KIến trúc Nhật Lam xin kính mời Quý khách cùng tìm hiểu về giá xây nhà Bảng giá xây nhà...

Xem chi tiết
Giá xây dựng nhà 4×13,0m, 52m2

Giá xây dựng nhà 4×13,0m, 52m2

Giá xây dựng nhà 4x13,0m, 52m2 KIến trúc Nhật Lam xin kính mời Quý khách cùng tìm hiểu về giá xây nhà Bảng giá xây nhà...

Xem chi tiết
Giá xây dựng nhà 4×12,5m, 50m2

Giá xây dựng nhà 4×12,5m, 50m2

Giá xây dựng nhà 4x12,5m, 50m2 KIến trúc Nhật Lam xin kính mời Quý khách cùng tìm hiểu về giá xây nhà Bảng giá xây nhà...

Xem chi tiết
Giá xây dựng nhà 4x12m, 48m2

Giá xây dựng nhà 4x12m, 48m2

Giá xây dựng nhà 4x12m, 48m2 KIến trúc Nhật Lam xin kính mời Quý khách cùng tìm hiểu về giá xây nhà Bảng giá xây...

Xem chi tiết
Chương trình Khuyến mãi xây nhà trọn gói, xây nhà thô

Chương trình Khuyến mãi xây nhà trọn gói, xây nhà thô

Thông Tin Chương trình Khuyến mãi xây nhà trọn gói, xây nhà thô Xây Dựng Nhật Lam Xin Kính Chào Quý khách Xin mời Quý...

Xem chi tiết
Giá xây dựng nhà 1 trệt 2 lầu 60m2

Giá xây dựng nhà 1 trệt 2 lầu 60m2

Giá xây dựng nhà 1 trệt 2 lầu 60m2 Kiến trúc Nhật Lam xin kính mời Quý khách đến với website kiến trúc Nhật Lam Mẫu...

Xem chi tiết
Giá xây dựng nhà 1 trệt 2 lầu 55m2

Giá xây dựng nhà 1 trệt 2 lầu 55m2

Giá xây dựng nhà 1 trệt 2 lầu 55m2 Kiến trúc Nhật Lam xin kính mời Quý khách đến với website kiến trúc Nhật Lam  ...

Xem chi tiết
Giá xây dựng nhà 1 trệt 2 lầu 50m2

Giá xây dựng nhà 1 trệt 2 lầu 50m2

Giá xây dựng nhà 1 trệt 2 lầu 50m2 Kiến trúc Nhật Lam xin kính mời Quý khách đến với website kiến trúc Nhật Lam  ...

Xem chi tiết
Giá xây dựng nhà 1 trệt 1 lầu 85m2

Giá xây dựng nhà 1 trệt 1 lầu 85m2

Giá xây dựng nhà 1 trệt 1 lầu 85m2 KIến trúc Nhật Lam xin kính mời Quý khách cùng theo dõi bài viết Kích thước...

Xem chi tiết
Giá xây dựng nhà 1 trệt 1 lầu 80m2

Giá xây dựng nhà 1 trệt 1 lầu 80m2

Giá xây dựng nhà 1 trệt 1 lầu 80m2 KIến trúc Nhật Lam xin kính mời Quý khách cùng theo dõi bài viết Nhà 1...

Xem chi tiết
Giá xây dựng nhà 1 trệt 1 lầu 75m2

Giá xây dựng nhà 1 trệt 1 lầu 75m2

Giá xây dựng nhà 1 trệt 1 lầu 75m2 KIến trúc Nhật Lam xin kính mời Quý khách cùng theo dõi bài viết Để tính...

Xem chi tiết
Giá xây dựng nhà 1 trệt 1 lầu 70m2

Giá xây dựng nhà 1 trệt 1 lầu 70m2

Giá xây dựng nhà 1 trệt 1 lầu 70m2 KIến trúc Nhật Lam xin kính mời Quý khách cùng theo dõi bài viết Nhà phố...

Xem chi tiết
Giá xây dựng nhà 1 trệt 1 lầu 65m2

Giá xây dựng nhà 1 trệt 1 lầu 65m2

Giá xây dựng nhà 1 trệt 1 lầu 65m2 KIến trúc Nhật Lam xin kính mời Quý khách cùng tìm hiểu về xây nhà 1 trệt...

Xem chi tiết
Giá xây dựng nhà 1 trệt 1 lầu 60m2

Giá xây dựng nhà 1 trệt 1 lầu 60m2

Giá xây dựng nhà 1 trệt 1 lầu 60m2 KIến trúc Nhật Lam xin kính mời Quý khách cùng tìm hiểu về giá xây nhà...

Xem chi tiết

Về đầu trang